Aktorzy

Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu, stan na 1 stycznia 2019 roku

Jolanta ZalewskaAbsolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, 1985

W Teatrze Polskim we Wrocławiu od 1.03.1987

Pedagog w PWST we Wrocławiu

Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, 1996
Brązowy Krzyż Zasługi, 2004
Srebrny Krzyż Zasługi, 2016