Aktorzy

Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu, stan na 1 listopada 2019 roku

Marcin PiejaśAbsolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, 2006


W Teatrze Polskim we Wrocławiu od 5.01.2018