Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Nagroda Literacka Nike 2010 dla Tadeusza Słobodzianka

Data wydarzenia:
03.10.2010

Teatr Polski we Wrocławiu gratuluje Tadeuszowi Słobodziankowi tegorocznej Nagrody Literackiej Nike za dramat Nasza klasa.

Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach Tadeusza Słobodzianka to pierwszy dramat, który zdobył Nike w czternastoletniej historii tej prestiżowej nagrody literackiej. Wcześniej tylko raz w finale znalazła się sztuka teatralna – była to Kartoteka rozrzucona Tadeusza Różewicza, nominowana w 1998 roku.

Nasza klasa

Słobodzianek odebrał w niedzielę 3 października 2010 podczas gali w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego statuetkę projektu prof. Gustawa Zemły i ufundowany przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Agory czek na 100 tysięcy zł.

Akcja Naszej klasy osnuta jest wokół pogromu w Jedwabnem w 1941 roku. Opowiada o uczniach i uczennicach jednej klasy szkoły powszechnej, Polakach i Żydach z małego miasteczka na wschodzie Polski. Słobodzianek przedstawia ich losy od lat 20. ubiegłego wieku aż po współczesność. Razem uczą się, bawią, wchodzą w dorosłość, aby podczas wojny stać się dla siebie katami i ofiarami.

"Nagradzamy Tadeusza Słobodzianka nie za odwagę podjęcia trudnego tematu, w którym zbrodnia rozkłada się na tych, którzy ją popełnili, ale i na tych, którzy byli świadkami, na tych, którzy widzieli i milczeli, i na tych, którzy nie chcieli widzieć, wiedzieć i pamiętać. Nagradzamy go za sposób, w jaki o tym mówi, za formę dramatu, który w sposób wstrząsająco prosty, a jednocześnie niesłychanie przemyślany, kreśli historię katów i ofiar, morderców i mordowanych" – powiedziała w laudacji przewodnicząca jury prof. Grażyna Borkowska. W tegorocznym jury zasiadali również Adam Pomorski, Edward Balcerzan, Iwona Smolka, Joanna Tokarska-Bakir, Kinga Dunin, Marcin Król, Tadeusz Bradecki i Tomasz Fiałkowski.

Tadeusz Słobodzianek ze statuetką Nike 2010