Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Ukazały się trzy artykuły naukowe Piotra Rudzkiego

Data wydarzenia:
07.11.2012
Przedstawienie:
ZIEMIA OBIECANA

W ostatnich dniach ukazały się aż trzy artykuły naukowe autorstwa kierownika literackiego Teatru Polskiego we Wrocławiu Piotra Rudzkiego.

Są to:

  • 1. P. Rudzki, Strategie adaptacyjne Jana Klaty na przykładzie "Ziemi obiecanej" [w:] Między filmem a teatrem, red. S. Bobowski, M. Lesiak i M. Różewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 215–230;
  • 2. P. Rudzki, Dziecko w teatrze – rekonesans, "Studia Filmoznawcze" nr 33, Film dziecięcy, dziecko w filmie, red. S. Bobowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 187–197;
  • 3. P. Rudzki, Teatr w Sudetach po roku 1945, "Dolny Śląsk" 2012 nr 17, s. 35–42.

Zachęcamy do przeczytania!