Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Wszechnica Teatralna 05-11-2013 - Dziady. Święto zmarłych

Data wydarzenia:
05.11.2013, godz. 11:00
Miejsce:
Scena na Świebodzkim

We wtorek 5 listopada 2013 odbyła się Wszechnica Teatralna pt. Dziady. Święto zmarłych. Na spotkaniu problem podjął prof. Marian Ursel – historyk literatury z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaprosiliśmy na Scenę na Świebodzkim o godzinie 11:00.

 

Dziady Adama Mickiewicza to cykl dramatyczny złożony z nigdy nieukończonej cz. I, a także cz. II i IV pisanych w latach 1820–1823 w Wilnie i Kownie, a wydanych w 1824, oraz cz. III stworzonej przez poetę w Dreźnie wiosną 1832 i opublikowanej w tym samym roku w Paryżu. Motywem łączącym poszczególne części dramatu jest białoruski ludowy obrzęd ku czci zmarłych. Dodatkowym zaś czynnikiem spajającym jest postać przeistaczającego się bohatera Gustawa-Pustelnika-Konrada.

Utwór Mickiewicza odwołuje się do bogatej i kluczowej dla niego tradycji dramatycznej, m.in. średniowiecznego moralitetu i misterium, Szekspirowskiej formuły dramatu, a także opery i groteski. Jest przykładem upowszechnionej w romantyzmie nowatorskiej formuły synkretyzmu rodzajowego, gatunkowego oraz sztuk. Splatanie tragizmu z komizmem, patosu z groteską czy łączenie świata pozazmysłowego ze zmysłowym, fantastyki z realizmem tworzy plastyczną, pogłębioną i sugestywną wizję ludzkiego świata i jego problemów.

Problematyka cyklu dramatycznego ewoluuje od kwestii moralnych dominujących w cz. II, przez opowieść o nieszczęśliwej miłości wpisanej w cz. IV, po wątek patriotyczny i narodowowyzwoleńczy w ujęciu mesjanistyczno-profetycznym tak silnie obecny w cz. III.

Od momentu powstania Mickiewiczowskie Dziady – szczególnie ich część IV i III – miały ważki wpływ na świadomość kulturową, polityczną i obyczajowość wielu pokoleń Polaków. Wchodziły w krwiobieg narodowy, kształtowały postawy, pozostawiały swe niezbywalne znamię także na kulturze polskiej i jej rozwoju. Twórczo inspirowały, niekiedy wywoływały polemikę, a czasami nawet były politycznie wykorzystywane i manipulowane.

 

Komentarze

Wykład był naprawdę interesujący. Prof. Marian Ursel ciekawie przedstawił temat Wszewchnicy Teatralnej.

Pozdrawiam, I.Stolarczuk

Wiedza profesora Mariana Ursela zasługuje na głębokie uznanie. Życie i twórczość Adama Mickiewicza, choć nieobce młodzieży zostały przedstawione w sposób bardzo przystępny i niezwykle obrazowo. Wieszcz narodowy, postać pomnikowa, okazał się doskonałym przykładem potęgi i ponadczasowości, jaką daje literatura. Gratuluję wykładowcy.

Alina Dudziec Szkolny Klub Kulturalny Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w 44Kątach Wrocławskich

Archiwum wydarzeń edukacyjnych

Sezon 2015/2016

05-07.05.2016 H(2)O
27-29.04.2016 Pokolenie Wszystko
26.04.2016 Romeo and Juliet
23-25.02.2016 LAS

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

10.05.2014 Dzień Psychologa

Sezon 2012/2013

18.06.2013 Mały Książę
28.01-08.02.2013 Zima w teatrze 2013