Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Spotkania z malarstwem historycznym w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Data wydarzenia:
01-29.09.2014
Przedstawienie:
TERMOPILE POLSKIE

We wrześniu 2014 odbył się cykl pięciu wykładów pod hasłem Spotkania z malarstwem historycznym w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Akcja towarzyszyła naszemu przedstawieniu Termopile polskie. Wstęp był wolny.

Zaproszeni przez nas goście (historycy sztuki, edukatorzy, kuratorzy) opowiedzieli o strategiach interpretacji źródeł historycznych oraz historiach zapisanych w dziełach sztuki, szczególnie odwołujących się do najważniejszych dla historii naszego kraju wydarzeń, do których nawiązał w swoim dramacie Tadeusz Miciński.

 

Harmonogram:

1 września 2014, godz. 19:00, Scena na Świebodzkim
Jakub Zarzycki (Uniwersytet Wrocławski): Czy Francuz kupowałby Matejkę? Wizualne konsekwencje polskiego malarstwa historycznego

Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego niezbyt popularny dzisiaj gatunek, jakim jest malarstwo historyczne, ukształtował wizualną bazę naszego postrzegania, a także przeżywania wydarzeń z dziejów Polski. Wychodząc od elementów zupełnie artystycznych (jakimi są np. zasady gatunkowe malarstwa historycznego), przez traktowanie historii w XIX w. oraz filozofię współczesną, zobaczymy, jakie konsekwencje dla nas niesie ze sobą rola, jaką przyjęli na siebie tacy artyści, jak m.in. Jan Matejko, Wojciech Gerson czy Wojciech Kossak.
Pierwsza część wykładu będzie krótkim wprowadzeniem do problematyki malarstwa historycznego. Zostaną przedstawione zasady tego gatunku, przyczyny jego oszałamiającego sukcesu w Europie w II połowie XIX w., a następnie zmierzchu i odrzucenia, jak również jego nieustannej obecności w dydaktyce szkolnej.
Druga część wykładu będzie dotyczyła najważniejszych cech polskiej kultury wizualnej w tym okresie. Wskazane zostaną różnice pomiędzy malarstwem historycznym w Europie, a także powody specyficznego uwikłania sztuki polskiej w zadania, które były stawiane przed naszymi artystami tego okresu. Co więcej, nieco inny układ instytucjonalny (brak państwowości czy mecenatu państwowego nad artystami), w jakim znaleźli się Polacy w tym okresie, jeśli porównać ich np. z Francuzami, powoduje, że poruszone też zostaną problemy okołoartystyczne, które zdecydowały o ogromnym sukcesie naszych artystów.
Trzecia część wykładu to prezentacja najważniejszych wątków (tematów, postaci, schematów wizualnych), które zdominowały dziewiętnastowieczne, a następnie nam współczesne postrzeganie i przeżywanie naszej historii. Innymi słowy: dlaczego, myśląc o bitwie pod Grunwaldem, widzimy obraz Jana Matejki.

Wykład Jakuba Zarzyckiego (fot. Filip Płucisz)


8 września 2014, godz. 19:00, Scena na Świebodzkim
Magdalena Skowrońska (Muzeum Współczesne Wrocław): Przeglądanie historii. Polscy artyści współcześni wobec wielkich narracji

Powrót historii i pamięci jako zagadnień leżących w obszarze zainteresowania artystów to ważny element sztuki współczesnej. Nadrzędny porządek historii jest jednak przez twórców często przetasowywany, rozgrzebywany, a czasem konstruowany na nowo. Nienaruszalność opowieści zniesiona zostaje dzięki postulowanej subiektywności sztuki. W jaki sposób współczesne "artystyczne ramy" ujmują historię?
"Sięganie po" czy wykorzystywanie wielkich narracji w twórczości artystycznej przyrównać można do procesu przeglądania historii odwiedzonych stron w przeglądarce internetowej. Lista odwiedzonych wirtualnie adresów tworzy zapis, którego odczytanie podlegać może rozmaitym modyfikacjom.


15 września 2014, godz. 19:00, Scena na Świebodzkim
Zofia Reznik (Uniwersytet Wrocławski; BWA Wrocław): Found footage, remiks, zawłaszczenia i reenactment – repertuar współczesnego artysty

W drugiej połowie XX w. znacząco zmienił się nasz sposób postrzegania historii. Przestały nas interesować wyłącznie tak zwane wielkie narracje, ważne wydarzenia polityczne czy militarne, a coraz chętniej przyglądamy się biografiom i życiu codziennemu. Naszym źródłem wiedzy o przeszłości są już nie tylko wykopaliska, dokumenty i literatura – w poprzednim stuleciu upowszechniły się aparaty fotograficzne, rejestratory dźwięku i kamery, dzięki którym niemal każdy człowiek mógł tworzyć swoje prywatne archiwum dokumentów audiowizualnych. W pewnym sensie artyści przestali więc być nam potrzebni do opowiadania i pokazywania historii. Część z nich zajęła się więc tworzeniem sztuki futurystycznej, poszukiwaniem "czystej formy" albo malowaniem abstrakcji. Po II wojnie światowej, w związku z silnym kryzysem wartości, zaczęto jednak przy użyciu nowych mediów coraz chętniej zadawać pytania przeszłości. Są one nieraz bardzo trudne, bo dotyczą sytuacji niejednoznacznych czy ciągle jeszcze nierozwiązanych problemów: tego, co zapomniane, marginalizowane albo ukryte. W czasie spotkania przyjrzymy się niektórym ze sposobów rewidowania czy kwestionowania historii przez współczesnych artystów i spróbujemy się zastanowić, po co właściwie to robią.


22 września 2014, godz. 19:00, Scena na Świebodzkim
Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski): Polskie malarstwo historyczne w oczach krytyki artystycznej – dawniej i dziś

Będę mówił o krytycznej recepcji tej sztuki w wieku XIX, kiedy to malarstwo o tematyce historyczne oceniano w Polsce najwyżej ze względów nie tylko artystycznych, ale i przede wszystkim politycznych, i o ocenie tej sztuki w "czasie awangard", kiedy to zeszła ona zupełnie na margines, stając się synonimem postaw tradycjonalnych i konserwatywnych. Ostatnio zauważa się jednak ponowne zainteresowanie sztuką zaangażowaną w naszą historię, o czym też będę się starał kilka słów powiedzieć.


29 września 2014, godz. 19:00, Scena Kameralna
Maria Kondracka (Galeria ARTYKWARIAT): Prawda, fikcja, interpretacja – sztuka w służbie narodu w XIX w. w Polsce

Wykład będzie dotyczył sytuacji społeczno-politycznej w XIX-wiecznej Polsce oraz jej wpływu na tematykę i estetykę ówczesnego malarstwa. Przedstawię również różne perspektywy postrzegania sposobu kształtowania świadomości narodowej przez malarzy tworzących w nurcie historycznym: począwszy od wiernego odwzorowywania minionych wydarzeń, przez kreowanie fikcji artystycznej, a skończywszy na indywidualnej interpretacji faktów historycznych.


Klasyka Żywa

 

Archiwum wydarzeń edukacyjnych

Sezon 2015/2016

05-07.05.2016 H(2)O
27-29.04.2016 Pokolenie Wszystko
26.04.2016 Romeo and Juliet
23-25.02.2016 LAS

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

10.05.2014 Dzień Psychologa

Sezon 2012/2013

18.06.2013 Mały Książę
28.01-08.02.2013 Zima w teatrze 2013