Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Baza danych

Zapraszamy do przeczytania tekstów wydrukowanych w publikacji jubileuszowej Rekonstrukcje. Teatr Polski we Wrocławiu 1946–2011 – w plikach PDF. Polecamy lekturę esejów, rozmów, wybranych dokumentów i kronikę premier wszystkich sezonów od roku 1945 oraz najważniejszych wydarzeń z historii teatru. Kronikę można przeglądać w wersji statycznej, a w zakładce Kronika działa jej wersja interaktywna, z możliwością wyszukiwania danych, tymczasowo do roku 2010 (niebawem uzupełnimy ją o przedstawienia późniejsze).

Regionalny Program Operacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.