Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Kronika

Teatr Polski we Wrocławiu 1945–2010. Premiery i wydarzenia

Niniejsze zestawienie zawiera możliwie najpełniejsze obsady wszystkich premier Teatru Polskiego we Wrocławiu od roku 1945, łącznie z jednorazowymi wydarzeniami okolicznościowymi w charakterze premiery. Pierwsze siedemnaście sezonów udało się doprecyzować dzięki Archiwum Zdzisława Grywałda. W wyniku kwerendy archiwalnej sprostowano sporo błędów, które utrwalane były przez lata w wielu publikacjach (chociażby daty spektakli premierowych Angela, tyrana Padwy w reżyserii Wilama Horzycy czy Policjantów Artura Młodnickiego albo statusy prapremiery poszczególnych przedstawień), oraz dokonano licznych uzupełnień faktograficznych. W nawiasach okrągłych umieszczono zastępstwa obsadowe, jakie nastąpiły w trakcie eksploatacji spektakli (nie dotyczy to planowanych od początku dublur), w nawiasach kwadratowych zaś starano się rozszyfrować pseudonimy, skróty czy ujednolicić najbardziej znane nazwiska sceniczne (np. Anna Lutosławska). W szczególnych przypadkach – wznowień po kilku latach z częściowo zmodyfikowaną obsadą – dla odróżnienia od zwyczajowych zastępstw nazwisko nowego odtwórcy poprzedza w nawiasie rok wznowienia; tak się dzieje w przypadku Wesela w reżyserii Jakuba Rotbauma, Jak wam się podoba Krystyny Skuszanki, Zemsty i Szóstego lipca Jerzego Krasowskiego, Gry w zabijanego Henryka Tomaszewskiego, Szewców Jacka Bunscha oraz Repetycji teatralnych z „Pięknych dwudziestoletnich” Andrzeja Czernego. Nazwisko zastępcy zawsze występuje w nawiasie zaraz po nazwisku osoby zastępowanej. Dodatkowo raz po piętnastu latach, w roku 2007, poszerzyła się lista płac w gronie realizatorów jednej z premier – z okazji jubileuszowych spektakli Mayday Wojciecha Pokory zmodernizowano dekoracje i rekwizyty oraz zaprojektowano nowe kostiumy, co w odpowiedni sposób odnotowano w metryczce przedstawienia.

Ujednolicono też i unowocześniono pisownię, gdzie było to niezbędne – zwłaszcza sztucznie niegdyś spolszczane nazwiska autorów obcojęzycznych, które konsekwentnie pozostawiano w brzmieniu oryginalnym. Zachowywano wszakże sformułowania z afiszy i programów, nie zmieniano zatem automatycznie kompozycji wnętrza czy dekoracji na scenografię oraz szanowano tytuł wybrany na afisz przez realizatorów (np. oryginalny Pygmalion George’a Bernarda Shawa w roku 1946 zamiast polskiego Pigmaliona). Odnotowywano także miejsca grania poszczególnych inscenizacji, aczkolwiek uwzględniano jedynie teatr, w którym odbyła się premiera, tymczasem niektóre realizacje z różnych powodów przenoszono podczas eksploatacji na inne sceny (Wesele Igora Przegrodzkiego, Pierwszą młodość Wojciecha Adamczyka, oba Płatonowy Jerzego Jarockiego, Krzesła Macieja Englerta, Fantazego Macieja Prusa, Immanuela Kanta Krystiana Lupy, Ósmy krąg i Przygody Tomka Sawyera Jana Szurmieja, Romea i Julię Tadeusza Bradeckiego czy Sprawę Dantona, Ziemię obiecaną i Titusa Andronicusa Jana Klaty, by poprzestać na tych kilku, bynajmniej nie wszystkich przykładach).

Dane na temat liczby przedstawień i widzów zachowały się dopiero od sezonu 1949/1950. Zdarzają się, niestety, sporadyczne ich braki, na ogół dla wydarzeń jednorazowych lub obcych, acz wliczanych do dokumentacji, z rzadka dla regularnych premier – z reguły spektakli dyplomowych Studia Dramatycznego i Studium Aktorskiego. Zamknięcie statystyk nastąpiło 30 listopada 2010 roku – do tego momentu liczone były zagrane spektakle w przypadku inscenizacji pozostających na afiszu (w roku 2018 dane zostaną zaktualizowane).

Zestawienie odnotowuje ponadto zmiany nazwy instytucji, najważniejsze wydarzenia z historii Teatru Polskiego oraz składy poszczególnych dyrekcji.

 

Kolejne sezony w przygotowaniu...

Regionalny Program Operacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.