19-20 kwietnia 2007 – Scena Kameralna – Sesja „Artyści i SB”

Artyści a Służba Bezpieczeństwa: aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych

Organizatorzy: IPN O/Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia, Teatr Polski.

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Teatrem Polskim zorganizował sesję poświęconą działaniom komunistycznego aparatu represji wobec środowisk twórczych. Tematyka wystąpień dotyczyła celów i metod pracy SB wobec pisarzy, artystów plastyków, muzyków, ludzi teatru i filmu. Przedstawione zostały nieznane dotąd materiały, związane m.in. z wrocławskim miesięcznikiem „Odra”, łódzkim kwartalnikiem „Puls”, Teatrem Rapsodycznym, ASP w Krakowie, środowiskiem muzyków jazzowych i pisarzy oraz z zainteresowaniem polskimi literatami ze strony STASI.

19 kwietnia o 19.30 dyskusję panelową o inwigilacji artystów przez SB poprowadził Stanisław Bereś. Jego gośćmi byli Joanna Siedlecka, Ryszard Krynicki, Marek Nowakowski i Antoni Pawlak.

19 IV 2007

 • 9:30-10:00 Otwarcie
 • 10:00-10:25 prof. Jacek Łukasiewicz (UWr), Umocowanie twórcy w systemie komunistycznym.
 • 10:30-10:55 Konrad Rokicki (OBEP IPN Warszawa), Kształtowanie się opozycji w środowiskach literackich w latach 1956-1968.
 • 11:00-11:25 prof. Andrzej Zawada (UWr), Pisarz w realiach PRL na przykładzie Jarosława Iwaszkiewicza.
 • 11:25-11:40 Przerwa kawowa
 • 11:45-12:10 dr Ewa Matkowska (UWr), Polscy twórcy w materiałach STASI.
 • 12:15-12:40 Paweł Urbaniak, Środowiska twórcze na Dolnym Śląsku – wprowadzenie.
 • 12:45-13:10 dr Robert Klementowski (OBEP IPN Wrocław), Osobowe źródła informacji w rozpracowaniu środowisk literackich we Wrocławiu w latach 70.
 • 13:15-13:45 Dyskusja
 • 13;45-15:00 Przerwa
 • 15:00-15:25 prof. Andrzej Chojnowski (UW), Jazz w PRL – bunt czy koegzystencja z systemem?
 • 15:30-15:55 dr Eryk Krasucki (OBEP IPN Szczecin), FAMA’77 w perspektywie aparatu bezpieczeństwa.
 • 16:00-16:25 dr Krystyna Samsonowska (OBEP IPN Kraków), ASP w Krakowie w rozpracowaniu aparatu bezpieczeństwa.
 • 16:30-16:55 dr Krzysztof Popiński (AE Wr), Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych oraz wrocławskie środowisko plastyczne w świetle dokumentacji organów bezpieczeństwa (1967-1989).
 • 17:00-18:00 Dyskusja
 • 19:30 Panel dyskusyjny. Prowadzenie Stanisław Bereś: Joanna Siedlecka, Ryszard Krynicki, Antoni Pawlak, Marek Nowakowski

20 IV 2007

 • 9:00-9:25 prof. Grzegorz Strauchold (UWr), Rozpracowanie miesięcznika „Odra”.
 • 9:30-9:55 Joanna Hryciuk (OBUiAD Wr), Rozpracowanie środowiska skupionego wokół czasopisma „Obecność”.
 • 10:00-10:25 dr Sławomir Nowinowski, Leszek Próchniak (OBEP IPN Łódź), Działania Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska kwartalnika literackiego „Puls”.
 • 10:30-10:55 dr Grzegorz Waligóra (OBEP IPN Wrocław), Środowisko literackie a TKN.
 • 11:00-11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15-11:40 Grzegorz Braun, Twórcy pod kontrolą.
 • 11:45-12:10 Magdalena Filip (OBEP IPN Łódź), Kazimierz Dejmek w raportach SB.
 • 12:15-12:40 dr Sebastian Ligarski (OBEP IPN Wrocław), Kontrola operacyjna festiwali teatralnych na Dolnym Śląsku.
 • 12:45-14:00 Dyskusja

18-20 kwietnia 2007, godz. 19:00 – Scena na Świebodzkim – TEATR ÓSMEGO DNIA TECZKI

Teczki

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa