Walter Benjamin – Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków

przekład – Bogdan Baran

reżyseria – Aśka Grochulska

dramaturgia – Tomasz Węgorzewski

współpraca scenograficzna – Dorota Nawrot

czytali: Anna Ilczuk, Marta Ojrzyńska (gościnnie), Marta Zięba, Andrzej Kłak, Tomasz Lulek, Michał Opaliński, Adam Szczyszczaj

Walter Benjamin (1892-1940) – filozof, eseista, tłumacz i krytyk literacki. Uważa się go za teoretyka kultury, który zajmował się tzw. społeczeństwem konsumpcyjnym. Jedno z jego najbardziej znanych dzieł to Pasaże (pisane od 1927 roku, nieukończone). Oprócz tego Benjamin zajmował się kulturą nauczania i kulturą w ogóle, analizował kulturę masową i język sztuki (Dzieło sztuki w dobie możliwości jego reprodukcji technicznej, Twórca jako wytwórca). Uważał, że w języku (a nie przez język) wyraża się istota każdej rzeczy.

Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków to zbiór „obrazów” świata przełomu XIX i XX wieku, często widzianych oczyma dziecka. Benjamin poruszał w dziele m.in. kwestie związane z zakorzenieniem i niepowracalnością.


Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa