Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

BIP

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego

Wrocław, 3.06.93

Pierwszy Urząd Skarbowy
Wrocław-Śródmieście
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38a
50-044 Wrocław

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50) podatnik Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, otrzymuje numer identyfikacyjny: 896-000-50-29.

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
mgr inż. Mirosław Jarco
biegły rewident

 

 

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

05-02-2009

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
50-950 Wrocław
ul. Oławska 31

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku osoba prawna
o nazwie: TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU
i siedzibie w: województwo DOLNOŚLĄSKIE
                   powiat M. WROCŁAW, gmina/dzielnica/delegatura WROCŁAW-STARE MIASTO
                   adres: WROCŁAW, UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 3
                             50-032 WROCŁAW
otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 000278913

Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 31 WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

Z up. Dyrektora Urzędu Statystycznego
Kierownik Wydziału Koordynacji i Organizacji Badań
mgr inż. Hanna Korpalska-Golec