Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Mały Magiel sztuk

Mały Magiel sztuk
Mały Magiel sztuk

 

Mały Magiel sztuk jest nową ścieżką edukacyjną w Teatrze Polskim. Co kilka miesięcy licealiści mają zadanie przeprowadzenia wywiadów z artystami, osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie kulturą, pedagogami i animatorami kultury. Zaproszeni goście będą odpowiadali również na pytania publiczności dotyczące szeroko pojętej kultury: rozwoju ścieżki zawodowej, inspiracji artystycznych, celów polityki kulturalnej, sposobów zarządzania instytucją kultury etc. Chcemy, aby uczniowie w praktyce poznali warsztat dziennikarza, widzowie praktykowali postawy aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a obie grupy nabrały śmiałości, odwagi i chęci do publicznego zabierania głosu na ważne tematy.