Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Szkoła w mieście

Szkoła w mieście
Szkoła w mieście

 

"Szkoła w mieście" jest pilotażowym projektem artystyczno-edukacyjnym współfinansowanym przez wrocławski Wydział Edukacji. Będą to lekcje dydaktyczne odbywające się w przestrzeni teatru. Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są zamkniętymi imprezami przeznaczonymi dla szkół, które uczestniczą w programie.

Wszechnica Teatralna

Mając na względzie dobro ucznia, działania edukacyjne w ramach Wszechnicy wpisują się w zadania szkoły, cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia opisane w podstawie programowej dotyczącej lekcji języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Dlatego honorowymi i merytorycznymi patronami spotkań zostały Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Chcemy ułatwić pracę nauczycielom, którzy nierzadko obciążeni dodatkowymi obowiązkami mają trudności z realizacją zapisanego w podstawie programowej obowiązku "wszechstronnego rozwoju ucznia [i] otwartości na świat" oraz "przygotowania do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki", a ponadto "nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy z zakresu różnych dziedzin: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu". Aktywizując nauczycieli i wdrażając program bezpośrednio do szkół jako cykl zajęć obejmujący czas zajęć lekcyjnych, chcielibyśmy zmodyfikować paradygmat nauczania oraz stworzyć łatwiejszy i ciekawszy dostęp do kultury wysokiej.

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

 

Spektakl teatralny przygotowany na podstawie wybranej lektury szkolnej

Przygotowanie spektaklu teatralnego przez młodzież szkolną jest kierowane do uczniów III i IV etapu edukacyjnego. Na podstawie wybranej przez szkołę lektury zostanie zrealizowane przedstawienie. Uczniowie będą podzieleni na trzy grupy: aktorską, scenograficzną i muzyczną (ewentualnie techniczną). Próby do spektaklu będą prowadzone przez wybitnych artystów Teatru Polskiego oraz pedagogów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Będzie to elementarna praca nad budową dzieła teatralnego. Uczniowie dowiedzą się, jak przełożyć słowo na gest, a gest na dźwięk. Poznają, że teatr łączy wszystkie dziedziny sztuk, ucząc wrażliwości inscenizacyjnej. Ponadto dowiedzą się, w jakim celu teksty klasyczne realizuje się na scenie, jak je uaktualnić i co mogą powiedzieć o nas samych. Nasze działania będą wpisywały się w wymogi podstawy programowej, celów i efektów kształcenia na różnych poziomach: świadomości językowej (próby sytuacyjne, improwizacje); analizy tekstu (próby stolikowe); samokształcenia (budowanie roli; projektowanie scenografii; kompozycje muzyczne) etc. Nauczyciele będą mogli realizować lekcje z zakresu nauk humanistycznych: język polski, historia, wiedza o kulturze; technicznych i artystycznych: technika, plastyka, muzyka; fizycznych: wychowanie fizyczne.

Uczniowski Romeo and Juliet w reżyserii Sylwii Boroń

Data wydarzenia:
02.12.2015, godz. 12:00
Miejsce:
Scena Kameralna

W środę 2 grudnia 2015 o godzinie 12:00 na Scenie Kameralnej odbył się premierowy pokaz Romeo and Juliet na podstawie Romea i Julii Williama Shakespeare’a w adaptacji Piotra Rudzkiego i reżyserii Sylwii Boroń. W przygotowaniach wzięły udział dzieci z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 82 we Wrocławiu. Spektakl powstał w ramach projektu Szkoła w mieście i był współfinansowany przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.


Lekcja Teatralna

Program dla uczniów I, II, III etapu edukacyjnego

Nasza oferta edukacyjna nie tylko koresponduje z podstawą programową w ramach przedmiotów historia oraz technika, ale realizuje zasadniczy cel podstawy programowej na wszystkich szczeblach kształcenia: "rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji".

Zajęcia będą podzielone na dwie części.

W trakcie pierwszej części – teoretyczno-praktycznej – uczniowie dowiedzą się elementarnych treści z historii powszechnej teatru oraz historii teatru lokalnego. Przekazywana wiedza będzie odpowiednio dostosowana do wieku danej grupy. Chcielibyśmy, aby teatr stał się dla nich miejscem, z którym mogliby się utożsamiać na poziomie lokalnym, ale też obszarem inspirującym do rozwijania swojej kreatywności i poszukiwania miejsca w "globalnej wiosce". Uczniowie zwiedzą budynek teatru (foyer, scenę oraz pracownie rzemieślników artystycznych).

W trakcie drugiej części – praktycznej – odbędą się warsztaty. Podczas każdego spotkania jeden z rzemieślników artystycznych przeprowadzi zajęcia praktyczne. Będą to spotkania m.in. z modelatorem, charakteryzatorem, perukarzem, stolarzem, szewcem, krawcem. Uczniowie uzyskają elementarną wiedzę techniczną dotyczącą pracy tych artystów.

Warsztaty aktorskie

Program dla uczniów I, II, III etapu edukacyjnego

Ich celem jest realizowanie założeń z podstawy programowej takich przedmiotów, jak język polski i wychowanie fizyczne. Proponujemy Państwu warsztaty aktorskie z wybitnymi aktorami oraz doświadczonymi pedagogami Teatru Polskiego. W ramach zajęć będą organizowane podstawowe ćwiczenia ze sztuki aktorskiej: sposoby deklamacji, artykulacji, interpretacji tekstu, praca z ciałem, próbowanie tworzenia elementarnych scenek, poznawanie technik wokalno-ruchowych.

Archiwum

Sezon 2012/2013