Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Pierwszy raz w teatrze... za 1 złoty

Teatr Polski we Wrocławiu rozszerza swoją ofertę edukacyjną pro publico bono skierowaną do uczniów. Chcielibyśmy raz w miesiącu zaprosić na nasze przedstawienia grupę młodzieży szkolnej, która ze względów bytowych ma utrudniony dostęp do kultury. Oferty będziemy kierowali do wybranej w danym miesiącu szkoły lub innej placówki szkolno-wychowawczej – opiekunów i pedagogów poprosimy o pomoc w wytypowaniu uczniów, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, a interesują się kulturą i teatrem. Bilet będzie kosztował symboliczną złotówkę.

Dzisiejsi odbiorcy kultury będą później jej twórcami. Pielęgnacja wrażliwości na sztukę jest również rozwijaniem i budzeniem do kreatywności. Trudna sytuacja ekonomiczna nie powinna zamykać drzwi do kultury i rozwoju przez nią. Kultura jest dla wszystkich. Teatr jest dla wszystkich.

Uczestnicy akcji:

♦ W środę 26 listopada 2014 Sprawę Dantona w reżyserii Jana Klaty zobaczyła grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr I we Wrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu.

♦ W piątek 13 czerwca 2014 Dziady w reżyserii Michała Zadary zobaczyła grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu.

♦ W środę 19 marca 2014 Dziady w reżyserii Michała Zadary zobaczyła grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 11 we Wrocławiu.

♦ W piątek 20 grudnia 2013 Dwadzieścia najśmieszniejszych piosenek na świecie w reżyserii Jerzego Satanowskiego zobaczyła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.

♦ We wtorek 19 listopada 2013 Filokteta w reżyserii Barbary Wysockiej zobaczyła grupa młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, SOSW nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.

♦ W niedzielę 29 września 2013 Dzieci z Bullerbyn w reżyserii Anny Ilczuk zobaczyli podopieczni Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

♦ W sobotę 1 czerwca 2013 Dzieci z Bullerbyn w reżyserii Anny Ilczuk zobaczyli podopieczni Domu Dziecka w Oławie.

♦ W piątek 12 kwietnia 2013 Ziemię obiecaną w reżyserii Jana Klaty zobaczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr I we Wrocławiu.

♦ W środę 27 marca 2013 o godzinie 11:00 Dzieci z Bullerbyn w reżyserii Anny Ilczuk zobaczyły dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka nr 14 we Wrocławiu oraz Rodzinnego Domu Dziecka nr 19 we Wrocławiu.

♦ W środę 27 lutego 2013 Filokteta w reżyserii Barbary Wysockiej zobaczyła grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie.

♦ W piątek 25 stycznia 2013 Blanche i Marie w reżyserii Cezarego Ibera zobaczyli uczniowie Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcącego nr XI we Wrocławiu.

♦ W czwartek 6 grudnia 2012 Kazimierza i Karolinę w reżyserii Jana Klaty zobaczyli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej U Ojca Damiana.

♦ W sobotę 17 listopada 2012 na Małych zbrodniach małżeńskich w reżyserii Bogdana Toszy odwiedziły nas grupy wychowanków z dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych:

  1. Towarzystwo "Nasz Dom" z Wrocławia,
  2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich.