Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Warsztaty

Obecny program nauczania w szkołach średnich nie zapewnia młodym miłośnikom teatru możliwości zdobywania wiedzy ani umiejętności, które pozwoliłyby młodzieży przygotować się do startowania na wyższe studia artystyczne czy kultywowanie swych zainteresowań artystycznych w takim stopniu, jak by chcieli. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów dolnośląskich szkół, pracownicy i artyści Teatru Polskiego we Wrocławiu oferują uczniom swój czas oraz doświadczenia i w ramach cyklicznych warsztatów pomagają uczestnikom zajęć poszerzyć i pogłębić ich wiedzę w zakresie teatru.

Warsztaty są przeznaczone nie tylko dla adeptów szkół teatralnych, ale wszystkich osób, które pasjonuje teatr i film "od kulis". Poznacie podstawowe tajniki sztuki aktorskiej, co może ułatwić i zrozumieć odbiór dzieła teatralnego. Praca z ciałem pogłębi jego elastyczność i wasze poczucie przestrzeni oraz spowoduje wzrost jego świadomości w życiu codziennym.

Warsztaty są adresowane do ludzi zainteresowanych pracą z ciałem i ruchem bez względu na poziom zaawansowania.