Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Wszechnica Teatralna

Wszechnica TeatralnaWszechnica Teatralna to program artystyczno-edukacyjny dla nastolatków, nauczycieli oraz wszystkich ludzi ciekawych świata. Na styku badań naukowych i poszukiwań artystycznych powstają prelekcje nawiązujące do elementarnej wiedzy oraz rozszerzające paradygamty nauk: humanistycznych, społecznych i artystycznych. Popularnonaukowe wykłady wpisują się i poszerzają treści zawarte w podstawie programowej. W szeroko pojętym kontekście kulturoznawczym prezentujemy lektury, wydarzenia i ludzi – klasyków i rewolucjonistów swojej dziedziny. Program spotkań opracowujemy we współpracy z instytutami badawczymi i artystami. Zaufało nam wiele szkół z całej Polski.

 

Wszechnica Teatralna 24-10-2016 - O tym, jak mieszczanin doradzał szlachcie, czyli staszicowe "Przestrogi dla Polski…" a staropolskie wyobrażenia o Rzeczypospolitej

Data wydarzenia: 24.10.2016, godz. 11:00

Miejsce: Scena Kameralna

W poniedziałek 24 października 2016 odbyła się Wszechnica Teatralna pt. O tym, jak mieszczanin doradzał szlachcie, czyli staszicowe "Przestrogi dla Polski..." a staropolskie wyobrażenia o Rzeczypospolitej. Spotkanie poprowadził dr hab. Filip Wolański z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich ludzi ciekawych świata oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaprosiliśmy na Scenę Kameralną o godzinie 11:00.

 

Przedmiotem wykładu połączonego z pokazem multimedialnym i dyskusją będzie sfera wyobrażeń staropolskich o kształcie państwa i porządku społecznego. Osią refleksji nie będzie jednak historia państwa i prawa, ale mentalność ówczesnego społeczeństwa z jego bogactwem wyobrażeń o otaczającym świecie. Wskazane zostaną źródła kształtowania mentalności szlacheckiej oraz jej wpływ i przenikanie się ze sposobem postrzegania rzeczywistości przez inne warstwy społeczne. Ukazane zostanie funkcjonowanie państwa i jego instytucji jako wyraz praktyk społecznych, stanowiących owoc istnienia kultury sarmackiej z bogactwem jej trzystuletniego dorobku cywilizacyjnego.

 

Komentuj

Wszechnica Teatralna 16-11-2016 - Patriotyzm niejedno ma imię...

Data wydarzenia: 16.11.2016, godz. 11:00

Miejsce: Scena Kameralna

W środę 16 listopada 2016 odbędzie się Wszechnica Teatralna pt. Patriotyzm niejedno ma imię... Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Lis z Muzeum Współczesnego Wrocław. Wszystkich ludzi ciekawych świata oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na Scenę Kameralną o godzinie 11:00.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacje: nina [dot] karniej [at] teatrpolski [dot] wroc [dot] pl

Komentować będzie można od 16.11.2016 od godziny 13:00

Wszechnica Teatralna 06-12-2016 - Muzyka w teatrze: kolęda i pastorałka

Data wydarzenia: 06.12.2016, godz. 11:00

Miejsce: Scena Kameralna

We wtorek 6 grudnia 2016 odbędzie się Wszechnica Teatralna pt. Muzyka w teatrze: kolęda i pastorałka. Spotkanie poprowadzi dr hab. Rafał Augustyn, kompozytor i wykładowca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich ludzi ciekawych świata oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na Scenę Kameralną o godzinie 11:00.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacje: nina [dot] karniej [at] teatrpolski [dot] wroc [dot] pl

Komentować będzie można od 06.12.2016 od godziny 13:00

Program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Sukces zakończonych w sezonie 2011/2012 wykładów w ramach Wszechnicy Teatralnej stał się asumptem do kontynuowania spotkań w sezonie 2012/2013 i sezonach kolejnych. Nasza oferta jest skierowana do uczniów III i IV etapu edukacyjnego. Wykłady będą prowadzili nauczyciele akademiccy, ale też osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Chcemy, aby prelekcje wpisywały się i poszerzały treści zawarte w podstawie programowej. Lektury w niej opisane będziemy odczytywać na nowo w szeroko pojętym kontekście kulturoznawczym. Dlatego prowadzący zajęcia, przybliżając ducha epoki, omawiając motywy i konkretne lektury czy tworząc portret twórców dzieł, będą korzystali nie tylko z wiedzy literaturoznawczej, ale też historycznej, teatrologicznej czy filmoznawczej. Spotkania będą prowadzone w sposób przystępny dla wieku odbiorcy (część wykładów dla gimnazjów i liceów będzie łączona, część osobno). Spotkania będą połączone z projekcją fragmentów archiwalnych spektakli, filmów czy realizacji audiowizualnych dokonanych przez twórców kultury popularnej. Kultura popularna i mass media są dla ucznia doświadczeniem codziennym, często przyjmowanym bezrefleksyjnie, które warto poddać krytyce. W minionym sezonie uczniowie chętnie brali udział w konkursach literackich i plastycznych odbywających się w ramach wykładów, za które otrzymywali zaproszenia na spektakle i nagrody książkowe, a najlepsze prace były publikowane w miesięczniku teatralnym.

Mając na względzie dobro ucznia, działania edukacyjne w ramach Wszechnicy wpisują się w zadania szkoły, cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia opisane w podstawie programowej dotyczącej lekcji języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Dlatego honorowymi i merytorycznymi patronami spotkań zostały Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Chcemy ułatwić pracę nauczycielom, którzy nierzadko obciążeni dodatkowymi obowiązkami mają trudności z realizacją zapisanego w podstawie programowej obowiązku "wszechstronnego rozwoju ucznia [i] otwartości na świat" oraz "przygotowania do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki", a ponadto "nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy z zakresu różnych dziedzin: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu". Aktywizując nauczycieli i wdrażając program bezpośrednio do szkół jako cykl zajęć obejmujący czas zajęć lekcyjnych, chcielibyśmy zmodyfikować paradygmat nauczania i stworzyć łatwiejszy i ciekawszy dostęp do kultury wysokiej.

Nauczyciele i pedagodzy, którzy regularnie będą partycypowali w spotkaniach, otrzymają poświadczone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr Polski we Wrocławiu dyplomy mogące pomóc w rozwoju ich ścieżki zawodowej.

Uwaga, konkurs fotograficzny!

Zachęcamy wszystkich uczestników Wszechnicy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: "Wszechnica w obiektywie". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego autorskiego zdjęcia dokumentującego wykłady Wszechnicy. Najciekawsze fotorelacje będą drukowane w gazetce teatralnej "1212 Generacja Tpl". Na ostatnim spotkaniu zostanie wyłoniony najlepszy fotoreporter, który oprócz swojej rubryki w piśmie teatralnym otrzyma nagrodę-niespodziankę. Zachęcamy do współzawodnictwa!

Uczniowie LO nagrodzeni w konkursach Wszechnicy Teatralnej


 

Kuratorium Oświaty we WrocławiuDolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we WrocławiuBiuro LiterackieOficyna Wydawnicza ATUT

Archiwum