Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Krzysztof Mieszkowski

Wszechnica Teatralna

Wszechnica TeatralnaWszechnica Teatralna to program artystyczno-edukacyjny dla nastolatków, nauczycieli oraz wszystkich ludzi ciekawych świata. Na styku badań naukowych i poszukiwań artystycznych powstają prelekcje nawiązujące do elementarnej wiedzy oraz rozszerzające paradygamty nauk: humanistycznych, społecznych i artystycznych. Popularnonaukowe wykłady wpisują się i poszerzają treści zawarte w podstawie programowej. W szeroko pojętym kontekście kulturoznawczym prezentujemy lektury, wydarzenia i ludzi – klasyków i rewolucjonistów swojej dziedziny. Program spotkań opracowujemy we współpracy z instytutami badawczymi i artystami. Zaufało nam wiele szkół z całej Polski.

 

Wszechnica Teatralna 02-06-2016 - Dostojewski na czerwonym dywanie. W drugą rocznicę uwięzienia Nadii Sawczenko

Data wydarzenia: 02.06.2016, godz. 11:00

Miejsce: Scena Kameralna

W czwartek 2 czerwca 2016 odbędzie się Wszechnica Teatralna pt. Dostojewski na czerwonym dywanie. W drugą rocznicę uwięzienia Nadii Sawczenko. Spotkanie poprowadzi prof. Tadeusz Klimowicz z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich ludzi ciekawych świata oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na Scenę Kameralną o godzinie 11:00.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacje: nina [dot] karniej [at] teatrpolski [dot] wroc [dot] pl

projekt współfinansowany ze środków miasta Wrocławia w ramach XIV Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych "Zielona Gęś... na Północy"

 

Dostojewski na czerwonym dywanie

1. Uwagi wstępne.
Próba zdefiniowania podstawowych pojęć:
katorżnik/katorga; zek/łagier (łagry); zesłanie; psy[i]chuszka (psychiatryk); deportacja.
2. Dlaczego warto być pisarzem w Rosji (albo szerzej: w kraju autorytarnym/totalitarnym).
Władisław Chodasiewicz (1886–1939) – emigracyjny rosyjski poeta i krytyk literacki – napisał o Gieorgiju Iwanowie (1894–1958): "G. Iwanow umie pisać wiersze. Ale poetą raczej nie zostanie. Chyba że dotknie go jakaś wielka katastrofa życiowa, porządny wstrząs, jakieś wielkie prawdziwe nieszczęście. Właściwie tylko tego trzeba mu życzyć".
Anna Achmatowa (1889–1966) na wieść o aresztowaniu Josifa Brodskiego (1940–1996) powiedziała podobno: "Ależ biografię robią naszemu rudemu!".
Ilja Selwinski (1899–1968) napisał w jednym z wierszy: "W odległym kącie kogoś bito w skupieniu. / Zbladłem: okazuje się, tak trzeba – / Poecie Jesieninowi piszą biografię".
3. Wszystkie drogi prowadzą na Syberię (protopop Awwakum – dekabryści – Dostojewski – Mandelsztam – Szałamow – Sołżenicyn).
4. Katorga/łagier – inferno czy purgatorio, sacrum czy profanum, Szałamow czy Dostojewski/Sołżenicyn?
5. Próba demitologizacji męczeńskiej biografii więźnia/zesłańca (Brodski).

 

W środę 25 maja 2016 Nadia Sawczenko została uwolniona.

 

Komentować będzie można od 02.06.2016 od godziny 13:00

Wszechnica Teatralna 22-06-2016 - Rebeliancka energia w "Dziadach" Adama Mickiewicza

Data wydarzenia: 22.06.2016, godz. 11:00

Miejsce: Scena Kameralna

W środę 22 czerwca 2016 zapraszamy wszystkich ludzi ciekawych świata oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Scenę Kameralną o godzinie 10:00 – najpierw młodzież zagra inspirowany Dziadami spektakl w reżyserii Dagmary Mrowiec-Matuszak, później zaś, o godzinie 11:30, kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, historyk teatru i adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim dr Piotr Rudzki wygłosi wykład pt. Rebeliancka energia w "Dziadach" Adama Mickiewicza.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacje: nina [dot] karniej [at] teatrpolski [dot] wroc [dot] pl

 

Komentować będzie można od 22.06.2016 od godziny 13:00

Program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Sukces zakończonych w sezonie 2011/2012 wykładów w ramach Wszechnicy Teatralnej stał się asumptem do kontynuowania spotkań w sezonie 2012/2013 i sezonach kolejnych. Nasza oferta jest skierowana do uczniów III i IV etapu edukacyjnego. Wykłady będą prowadzili nauczyciele akademiccy, ale też osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Chcemy, aby prelekcje wpisywały się i poszerzały treści zawarte w podstawie programowej. Lektury w niej opisane będziemy odczytywać na nowo w szeroko pojętym kontekście kulturoznawczym. Dlatego prowadzący zajęcia, przybliżając ducha epoki, omawiając motywy i konkretne lektury czy tworząc portret twórców dzieł, będą korzystali nie tylko z wiedzy literaturoznawczej, ale też historycznej, teatrologicznej czy filmoznawczej. Spotkania będą prowadzone w sposób przystępny dla wieku odbiorcy (część wykładów dla gimnazjów i liceów będzie łączona, część osobno). Spotkania będą połączone z projekcją fragmentów archiwalnych spektakli, filmów czy realizacji audiowizualnych dokonanych przez twórców kultury popularnej. Kultura popularna i mass media są dla ucznia doświadczeniem codziennym, często przyjmowanym bezrefleksyjnie, które warto poddać krytyce. W minionym sezonie uczniowie chętnie brali udział w konkursach literackich i plastycznych odbywających się w ramach wykładów, za które otrzymywali zaproszenia na spektakle i nagrody książkowe, a najlepsze prace były publikowane w miesięczniku teatralnym.

Mając na względzie dobro ucznia, działania edukacyjne w ramach Wszechnicy wpisują się w zadania szkoły, cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia opisane w podstawie programowej dotyczącej lekcji języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Dlatego honorowymi i merytorycznymi patronami spotkań zostały Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Chcemy ułatwić pracę nauczycielom, którzy nierzadko obciążeni dodatkowymi obowiązkami mają trudności z realizacją zapisanego w podstawie programowej obowiązku "wszechstronnego rozwoju ucznia [i] otwartości na świat" oraz "przygotowania do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki", a ponadto "nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy z zakresu różnych dziedzin: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu". Aktywizując nauczycieli i wdrażając program bezpośrednio do szkół jako cykl zajęć obejmujący czas zajęć lekcyjnych, chcielibyśmy zmodyfikować paradygmat nauczania i stworzyć łatwiejszy i ciekawszy dostęp do kultury wysokiej.

Nauczyciele i pedagodzy, którzy regularnie będą partycypowali w spotkaniach, otrzymają poświadczone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr Polski we Wrocławiu dyplomy mogące pomóc w rozwoju ich ścieżki zawodowej.

Uwaga, konkurs fotograficzny!

Zachęcamy wszystkich uczestników Wszechnicy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: "Wszechnica w obiektywie". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego autorskiego zdjęcia dokumentującego wykłady Wszechnicy. Najciekawsze fotorelacje będą drukowane w gazetce teatralnej "1212 Generacja Tpl". Na ostatnim spotkaniu zostanie wyłoniony najlepszy fotoreporter, który oprócz swojej rubryki w piśmie teatralnym otrzyma nagrodę-niespodziankę. Zachęcamy do współzawodnictwa!

Uczniowie LO nagrodzeni w konkursach Wszechnicy Teatralnej


 

Kuratorium Oświaty we WrocławiuDolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we WrocławiuBiuro LiterackieOficyna Wydawnicza ATUT

Archiwum