Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Krzysztof Mieszkowski

Wszechnica Teatralna

Wszechnica Teatralna Bezpłatne spotkania z twórcami, teoretykami i miłośnikami teatru w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

 

Wszechnica Teatralna 18-05-2016 - "Pomyśl! - niezwykłość naszego życia" - rowery, rymy i przetrwanie

Data wydarzenia: 18.05.2016, godz. 11:00

Miejsce: Scena Kameralna

W środę 18 maja 2016 odbędzie się Wszechnica Teatralna pt. "Pomyśl! – niezwykłość naszego życia" – rowery, rymy i przetrwanie. Spotkanie poprowadzi prof. Scott Slovic z University of Idaho. Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na Scenę Kameralną o godzinie 11:00.

Tego samego dnia zapraszamy jedną klasę – słuchaczy Wszechnicy – do wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach pt. Ekologia, humanistyka i literatura, które poprowadzi prof. Slovic. Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00–10:30 na Scenie Kameralnej, a po nich nastąpi 30-minutowa przerwa, po której rozpocznie się wykład dla wszystkich zainteresowanych.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacje: nina [dot] karniej [at] teatrpolski [dot] wroc [dot] pl

 

Jeden z najważniejszych amerykańskich poetów, dwukrotny laureat nagrody Pulitzera, W.S. Merwin zauważył w wywiadzie z 1988 roku, że "poczucie zachwytu – które wydajemy się dzisiaj tracić – jest kluczowe dla przetrwania". Myśl ta została podchwycona przez badaczy literatury, którzy argumentują, że to właśnie przywracając nam zdolność do zachwytu, poezja może zachęcić czytelników i słuchaczy do tego, żeby zyskali większą świadomość ekologiczną – świadomość zagrożeń dla przetrwania naszego i innych gatunków. W tym wykładzie skupię się na krótkim wierszu cenionego amerykańskiego poety Williama Stafforda (1914–1993) zatytułowanym Maybe Alone on My Bike (Może sam na rowerze), który pokazuje, jak zwykłe z pozoru doświadczenie jazdy na rowerze może nam pomóc wydobyć niezwykłość z tego, co nas otacza i z nas samych. Ten czternastowersowy utwór, napisany w bardzo przystępnym i przyziemnym stylu, proponuje również pewne zaskakujące idee dotyczące roli technologii w naszym kontakcie ze światem naturalnym oraz sugeruje, jak sprawić, by ślad ekologiczny, który codziennie odciskamy na biosferze, był mniej szkodliwy.

Profesor Scott Slovic (University of Idaho) jest czołowym, cieszącym się międzynarodową renomą badaczem w dziedzinie tzw. ekokrytyki, czyli interdyscyplinarnych studiów nad relacjami pomiędzy środowiskiem naturalnym a literaturą oraz innymi tekstami kultury. Zajmuje się również – przy współpracy z przedstawicielami nauk społecznych i nauk o życiu – zagadnieniem efektywnego komunikowania informacji naukowych, zwłaszcza istotnych społecznie danych ilościowych (np. dotyczących zmian klimatycznych).
W latach 1992–1995 był prezesem najważniejszej międzynarodowej organizacji naukowej reprezentującej ekokrytykę – Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), a od 1995 roku jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Oxford University Press, kluczowego dla tego pola badawczego czasopisma "ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment".
Urodzony w 1960 roku w Chicago Scott Slovic jest absolwentem Stanford University (B.A. z anglistyki, 1983) oraz Brown University (magisterium i doktorat z anglistyki, odpowiednio w 1986 i 1990 roku). Wykładał przez siedemnaście lat na University of Nevada, Reno, by w roku 2012 przenieść się na University of Idaho, gdzie jest obecnie profesorem (Professor of Literature and Environment) oraz dyrektorem Instytutu Anglistyki (Chair of English Department). Scott Slovic był trzykrotnie laureatem stypendium Fulbrighta (Niemcy – 1986–1987, Japonia – 1993–1994, Chiny – 2006) oraz wizytującym profesorem na wielu uczelniach na całym świecie, w tym Rice University (2001), the University of Queensland (Australia, 2002), National Taiwan Normal University (2004), Tsinghua University (Chiny, 2009 i 2014), Sungkyunkwan University (Korea Płd., 2009), Rikkyo University (Japonia, 2009), the École Normale Supérieure-Lyon (Francja, 2010), the Indian Institute of Technology Madras (2012), Ege University (Turcja, 2013) czy the Universiti Putra Malaysia (2015).
Prof. Slovic jest autorem, redaktorem lub współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym 22 ksiażek, np. Going Away to Think: Engagement, Retreat, and Ecocritical Responsibility (2008), Literature and the Environment (2013) czy Numbers and Nerves: Information, Emotion, and Meaning in a World of Data (2015). Zasiada w radach redakcyjnych dwunastu czasopism naukowych i dwóch serii wydawniczych. Był panelistą the National Endowment for the Humanities (American Studies), the Institute of International Education (Fulbright/National Screening Committee for Australia) oraz the American Council of Learned Societies. Jest również aktywnym popularyzatorem nauki zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w perspektywie globalnej.
Profesor Slovic ma na koncie także sukcesy na polu edukacji; jest m.in. uczestnikiem realizowanego obecnie na University of Idaho interdyscyplinarnego programu uniwersyteckiego Semester in the Wild, w ramach którego studenci wraz z profesorami nauk humanistycznych i przyrodniczych spędzają semestr w Parku Franka Churcha – największym po Alasce dzikim obszarze w USA – poznając ekologię rzek, ćwicząc się w pisaniu o zagadnieniach środowiska etc. Za swoją rolę w tym programie otrzymał w 2014 roku the Award for Excellence in Interdisciplinary Efforts, University of Idaho.

 

projekt współfinansowany ze środków miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses

Wrocław

 

Komentować będzie można od 18.05.2016 od godziny 13:00

Program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Sukces zakończonych w sezonie 2011/2012 wykładów w ramach Wszechnicy Teatralnej stał się asumptem do kontynuowania spotkań w sezonie 2012/2013 i sezonach kolejnych. Nasza oferta jest skierowana do uczniów III i IV etapu edukacyjnego. Wykłady będą prowadzili nauczyciele akademiccy, ale też osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Chcemy, aby prelekcje wpisywały się i poszerzały treści zawarte w podstawie programowej. Lektury w niej opisane będziemy odczytywać na nowo w szeroko pojętym kontekście kulturoznawczym. Dlatego prowadzący zajęcia, przybliżając ducha epoki, omawiając motywy i konkretne lektury czy tworząc portret twórców dzieł, będą korzystali nie tylko z wiedzy literaturoznawczej, ale też historycznej, teatrologicznej czy filmoznawczej. Spotkania będą prowadzone w sposób przystępny dla wieku odbiorcy (część wykładów dla gimnazjów i liceów będzie łączona, część osobno). Spotkania będą połączone z projekcją fragmentów archiwalnych spektakli, filmów czy realizacji audiowizualnych dokonanych przez twórców kultury popularnej. Kultura popularna i mass media są dla ucznia doświadczeniem codziennym, często przyjmowanym bezrefleksyjnie, które warto poddać krytyce. W minionym sezonie uczniowie chętnie brali udział w konkursach literackich i plastycznych odbywających się w ramach wykładów, za które otrzymywali zaproszenia na spektakle i nagrody książkowe, a najlepsze prace były publikowane w miesięczniku teatralnym.

Mając na względzie dobro ucznia, działania edukacyjne w ramach Wszechnicy wpisują się w zadania szkoły, cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia opisane w podstawie programowej dotyczącej lekcji języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Dlatego honorowymi i merytorycznymi patronami spotkań zostały Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Chcemy ułatwić pracę nauczycielom, którzy nierzadko obciążeni dodatkowymi obowiązkami mają trudności z realizacją zapisanego w podstawie programowej obowiązku "wszechstronnego rozwoju ucznia [i] otwartości na świat" oraz "przygotowania do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki", a ponadto "nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy z zakresu różnych dziedzin: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu". Aktywizując nauczycieli i wdrażając program bezpośrednio do szkół jako cykl zajęć obejmujący czas zajęć lekcyjnych, chcielibyśmy zmodyfikować paradygmat nauczania i stworzyć łatwiejszy i ciekawszy dostęp do kultury wysokiej.

Nauczyciele i pedagodzy, którzy regularnie będą partycypowali w spotkaniach, otrzymają poświadczone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr Polski we Wrocławiu dyplomy mogące pomóc w rozwoju ich ścieżki zawodowej.

Uwaga, konkurs fotograficzny!

Zachęcamy wszystkich uczestników Wszechnicy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: "Wszechnica w obiektywie". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego autorskiego zdjęcia dokumentującego wykłady Wszechnicy. Najciekawsze fotorelacje będą drukowane w gazetce teatralnej "1212 Generacja Tpl". Na ostatnim spotkaniu zostanie wyłoniony najlepszy fotoreporter, który oprócz swojej rubryki w piśmie teatralnym otrzyma nagrodę-niespodziankę. Zachęcamy do współzawodnictwa!

Uczniowie LO nagrodzeni w konkursach Wszechnicy Teatralnej


 

Kuratorium Oświaty we WrocławiuDolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we WrocławiuBiuro LiterackieOficyna Wydawnicza ATUT

Archiwum