We wtorek 24 listopada 2009 o godzinie 18:00 w galerii Entropia we Wrocławiu (ul. Rzeźnicza 4) odbył się wernisaż wystawy zbiorowej Wizja Lokalna 01. Swoją nową instalację świetlną/wideo Pole świetlne 7 pokazał na niej Wojciech Puś, współpracujący z Teatrem Polskim we Wrocławiu jako reżyser światła (między innymi przedstawień LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Szafa, Hamlet, Samsara Disco i Nirvana).

Wizja Lokalna 01 - zaproszenie

Wizja Lokalna 01 - zaproszenie

Projekt Wizja Lokalna dedykowany jest wyobraźni i miejscu, w którym się znajdujemy i prowadzimy działalność artystyczną. Trwające kilka miesięcy prace renowacyjne w budynku przy ul. Rzeźniczej 4 we Wrocławiu spowodowały dość istotne zmiany w jego wyglądzie zewnętrznym i fragmentach wnętrza. Odnowione fasady przywracają kamienicy należną jej rangę, zaś remont holu oraz usunięcie drewnianych stempli odsłania i poszerza pole widzenia (i słyszenia). Remont spowodował także inne skutki np. zniknięcie z przestrzeni holu malarstwa szablonowego, napisów, tagów – słowem ikonografii sztuki miasta mającej swe korzenie w niezależnych działaniach lat 80. Kontekstualizowały one przebiegi Entropii, podobnie jak czynił to na swój sposób późnorenesansowy strop we wnętrzu galerii. Samo wnętrze również uległo pewnej transformacji: zniknęły kraty za oknami (nie będzie więc możliwości zajrzenia do środka z ulicy, kiedy już nie ma miejsca, aby wejść na pokaz), zniknęły pozostałości instalacji wod.-kan. przy stropie (następstwa tego faktu wygenerowały interwencję artystyczno-konserwatorską znanego wrocławskiego artysty), powiększyła się przestrzeń wystawiennicza o dotychczas biurowe pomieszczenie, zmieniły się dwa pozostałe, a zatem także pole widzenia architektury. Najbardziej spektakularny fakt to odkrycie i odsłonięcie spod wielu warstw farby zaskakujących „szablonowych” motywów malarskich, które jako ekspozycja stała (odkrywka) będą udostępnione publiczności.

Rozpiętość i nawarstwienie estetyk i funkcji, fragmentaryczność oraz szczególny moment cywilizacyjnej transformacji budynku sprowokowały nas do Wizji Lokalnej, przyjrzeniu się rozmaitym detalom, a także całości z perspektywy historycznej, artystycznej, filozoficznej czy wręcz archeologicznej. Rzeczywistość remontu, z natury swojej przejściowa, stała się sceną procesów niszczenia i tworzenia historii, odkrywania nowych funkcji istniejących obiektów, ciekawych przypadków i zbiegów okoliczności, a także treningu zmysłów i wyobraźni. Z entropijnej energii remontu wywodzi się bezpośrednio kilka obiektów i prac prezentowanych na wystawie, które zatem wpisują się w wizję lokalną w charakterze materiałów dowodowych. Inne konstruują ogląd in situ bądź stanowią grę wyobraźni.

Entropia Resonance to z kolei wizja lokalna /02/ przestrzeni elektroakustycznej galerii, próba sprzężenia zwrotnego dokonana przez dwóch muzyków.

Całość projektu zamyka refleksja historyka sztuki interpretującego znaki i detale architektoniczne, funkcje pomieszczeń i historie ich mieszkańców oraz wystąpienie artystki i filozofki odnoszące się do pewnego odczytu o sztuce, mającego miejsce w tej przestrzeni na początku stanu wojennego w latach 80.

Galeria Entropia (galeria entropii – jak się komuś przypadkiem powiedziało) zwraca się także do własnej historii w tym miejscu oraz historii zenętrznych zdarzeń artystycznych będących przedmiotem dokumentacji filmowych. To wizja lokalna in progress, stopniowo udostępniająca na miejscu zbiory archiwum wideo.

Życząc wielu wizji, zapraszam po prostu do przyjścia na ul. Rzeźniczą 4 we Wrocławiu i zobaczenia tego na własne oczy.

Mariusz Jodko, kurator

Projekt Wizja Lokalna będzie miał trzy odsłony:

Wizja Lokalna 01
24.11-11.12.2009
wystawa

Uczestnicy: Kuba Bąkowski, Karolina Freino, Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Marcin Harlender, Paweł Jarodzki, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Jerzy Kosałka, Marcin Mierzicki, Magda Migacz, Wojciech Puś, Andrzej Rerak, Kama Sokolnicka, Jacek Zachodny

Wizja Lokalna 02
1.12.2009, godz. 18:30 (wtorek)

Entropia Resonance
TSU/Robert Curgenven (elektronika, obiekty dźwiękowe, gramofon), Jorg-Maria Zeger (gitara)
performance dźwiękowy/koncert

Wizja Lokalna 03
4.12.2009, godz. 18:00 (piątek)

Olga Lewicka, Wizja Lokalna: Obfitość i niedostatek (odczyt)
Piotr Szmitke (działanie wizualne, projekcja)
Kuba Kos, Wizja Lokalna: z punktu widzenia historyka sztuki (wystąpienie)

Wizja Lokalna 01 - instalacja W. Pusia

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa