Click to listen highlighted text!

Kariera

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. literackich

 

Opis stanowiska:

Do zadań Osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało:

 • obsługa literacka przedstawień, m.in.: przygotowanie i druk tekstów do prób i w toku pracy nad sztukami, aktualizacja i archiwizacja egzemplarzy reżyserskich i suflerskich, współpraca z autorami, tłumaczami, realizatorami,
 • przygotowywanie, redagowanie i korekta tekstów na potrzeby Teatru, w szczególności w zakresie działań promocyjnych, marketingowych, impresaryjnych, edukacyjnych, w zakresie materiałów drukowanych (zwłaszcza programy teatralne), jak i publikacji w mediach, na stronie WWW i portalach społecznościowych,
 • współpraca z redakcjami wydawnictw, informatorów teatralnych i literackich w zakresie monitorowania bieżących wydarzeń oraz aktualizacji publikacji i informacji nt. Teatru w tychże wydawnictwach,
 • bieżące monitorowanie ogłaszanych i realizowanych programów i konkursów w zakresie działań artystycznych i okołoteatralnych pod kątem pozyskania dotacji i nawiązania współpracy, udział w przygotowywaniu i składaniu przez Dział organizacji pracy artystycznej wniosków w tym zakresie,
 • pozyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji wydarzeń teatralno-literackich Teatru oraz jej przekazywanie (tekstów sztuk, scenariuszy utworu, fotografii, recenzji i in.) do archiwum artystycznego,
 • analiza tekstów literackich i scenariuszy, w tym w języku angielskim,
 • weryfikacja tekstów literackich, szczególnie ich dialogów, pod kątem uwarunkowania środowiskowego; współpraca z realizatorami w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z tłumaczeniem tekstów literackich na języki obce, w tym zlecanie i odbiór tłumaczeń.

Wymagania:

 • wykształcenie WYŻSZE HUMANISTYCZNE (mile widziane ukończenie teatrologii, dziennikarstwa lub filologii polskiej)
 • minimum rok doświadczenia w pracy i realizacji zadań określonych dla stanowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów literackich i współpracę z realizatorami
 • mile widziana znajomość innych języków obcych
 • bardzo dobra znajomość ms office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność
 • komunikatywność, skrupulatność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • stabilną pracę w instytucji kultury;
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • dobrowolne ubezpieczenie grupowe;
 • możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:

–  pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl

– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

Na Państwa  aplikacje czekamy do dnia 21 sierpnia 2022r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teatru Polskiego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

RODO

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą  przy ul. G. Zapolskiej 3, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail sekretariat@teatrpolski.wroc.pl .

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wygaśnięcia ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@teatrpolski.wroc.pl.

x

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

Akceptuję i przechodzę dalej

Click to listen highlighted text!