Podczas zorganizowanej 17 i 18 czerwca 2011 we wrocławskim Ossolineum przez Instytut Problemów Europejskich oraz Zakład Socjologii Sfery Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji naukowej Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów społecznych i źródło wzorów kulturowych dla współczesnego społeczeństwa referat pod tytułem Kultura popularna we współczesnym polskim teatrze – rekonesans, poświęcony między innymi przedstawieniom Wiktora Rubina, Moniki Pęcikiewicz i Jana Klaty w Teatrze Polskim we Wrocławiu, wygłosił w piątek 17 czerwca 2011 kierownik literacki Piotr Rudzki.

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa