Tygodnik „Przegląd” opublikował rozpisaną wśród ludzi kultury i mediów ankietę podsumowującą rok 2007 w kulturze. Parokrotnie pojawia się tam Teatr Polski we Wrocławiu.

Igor Stokfiszewski w kategorii Perły wymienił m.in. napisaną na zamówienie Teatru Polskiego we Wrocławiu sztukę Śmierć podatnika Pawła Demirskiego – według krytyka autor mówi „o potrzebie zerwania kagańca z wyobraźni, zamykającego nas w okowach demokracji liberalnej na rzecz fantazji o społeczeństwie, którego nie jesteśmy w stanie wymyślić”, i zachęca do tego „poprzez pójście w kierunku nieoczekiwanym w sztuce zaangażowanej, w kierunku groteski i gry językiem, a nie przedstawiania rzeczywistości”.

Z kolei Roman Pawłowski umieścił w kategorii Plewy aferę w warszawskim Teatrze Powszechnym, po której do dymisji podał się dyrektor artystyczny teatru, a młody polski teatr obrzucano później przez kilka miesięcy błotem na szpaltach konserwatywnych dzienników: „Czkawką po tej akcji była próba wyrzucenia z wrocławskiego Teatru Polskiego nowego szefa Krzysztofa Mieszkowskiego, zorganizowana przez miejscową konserwę, na szczęście nieudana”. W tej samej kategorii próbę odwołania dyrektora Mieszkowskiego, ale w szerszym kontekście, odnotował Jan Klata.

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa