Krystian Lupa został w czwartek 13 grudnia 2012 nagrodzony za najlepszą reżyserię, a Halina Rasiakówna za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą w Poczekalni.0, którą Teatr Polski we Wrocławiu pokazał w konkursie V Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie, dokąd pojechały najlepsze polskie przedstawienia minionego sezonu.

Warto też wspomnieć o nagrodzie dla naszego nowego aktora Andrzeja Kłaka za drugoplanową rolę męską, ale w przedstawieniu wałbrzyskim – O dobru.

Nagrody przyznało międzynarodowe jury w składzie: Max Philip Aschenbrenner (Niemcy), Dario Loperfido (Argentyna) i So Kwok Wan (Hongkong).

Oto oryginalne i przetłumaczone uzasadnienia jury:

BEST DIRECTOR
We are pleased to present the BEST DIRECTOR prize to the work of a director who has an incredible sense of space and timing with the actors and other elements within his scope, a director who has managed to form an incredible relationship with the actors by enabling each of them to give his or her maximum effort. In so doing he has earned the absolute trust of his actors. The award goes to Krystian Lupa for Waiting Room.0 for his very generous approach, and for giving his actors the freedom to really embrace their roles.

NAJLEPSZY REŻYSER
Z przyjemnością wręczamy nagrodę dla NAJLEPSZEGO REŻYSERA za dzieło reżysera, który ma nieprawdopodobne wyczucie przestrzeni i czasu [w połączeniu] z aktorami i innymi elementami w polu jego działania, reżysera, który potrafił stworzyć niewiarygodny związek z aktorami przez umożliwienie każdemu z nich ofiarowania maksymalnego wysiłku. Czyniąc to, zdobył absolutne zaufanie swoich aktorów. Nagrodę dostaje Krystian Lupa za Poczekalnię.0 za bardzo wspaniałomyślne podejście i za danie aktorom wolności, aby naprawdę zajęli się swoimi rolami.

BEST ACTRESS
We are presenting the BEST ACTRESS IN A LEADING ROLE award to an actress who interprets her role in a highly authentic, amazing and convincing way, playing the character of a fragile woman in a loveless relationship with her husband. Her permanent and indisputable presence on the stage could be felt all throughout the evening, and we are thrilled to award her with this prize. Halina Rasiakówna for her performance in Waiting Room.0.

NAJLEPSZA AKTORKA
Wręczamy nagrodę za NAJLEPSZĄ PIERWSZOPLANOWĄ ROLĘ KOBIECĄ aktorce, która interpretuje swoją rolę w sposób wysoce autentyczny, zdumiewający i przekonywający, grając postać delikatnej kobiety, pozostającej w pozbawionym miłości związku ze swym mężem. Jej nieustanną i niezaprzeczalną obecność na scenie można było odczuwać przez cały wieczór i jesteśmy poruszeni, dając jej tę nagrodę. Halina Rasiakówna za jej grę w Poczekalni.0.

 

POCZEKALNIA.0 - na zdjęciu Halina Rasiakówna i Adam Szczyszczaj

 

Polecamy rozmowę Piotra Rudzkiego z Haliną Rasiakówną z wydawnictwa jubileuszowego na 65-lecie Teatru Polskiego we Wrocławiu.

 

***

Z poprzednich edycji Boskiej Komedii Teatr Polski we Wrocławiu przywiózł następujące nagrody: za najlepszą reżyserię dla Jana Klaty oraz za najlepszą scenografię dla Mirka Kaczmarka (Sprawa Dantona, pierwsza edycja, 2008), za najlepsze przedstawienie (Tęczowa Trybuna 2012, czwarta edycja, 2011), za najlepszą reżyserię dla Jana Klaty (Utwór o Matce i Ojczyźnie, czwarta edycja, 2011) oraz dla najlepszego zespołu aktorskiego (Tęczowa Trybuna 2012 i Utwór o Matce i Ojczyźnie, czwarta edycja, 2011).

 

Dyrektor Krzysztof Mieszkowski ze statuetką Boskiej Komedii 2012

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa