W poniedziałek 30 listopada 2009 grupa reżyserów i dramaturgów urodzonych w latach 70. i 80. założyła w Warszawie Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego. Spora ich grupa, bo aż dziesięć osób na 26, to artyści tworzący w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego założyli następujący reżyserzy i dramaturdzy: Agnieszka Błońska, Michał Borczuch, Remigiusz Brzyk, Łukasz Chotkowski, Paweł Demirski, Paweł Dobrowolski, Bartosz Frąckowiak, Iga Gańczarczyk, Krzysztof Garbaczewski, Małgorzata Głuchowska, Maja Kleczewska, Wojtek Klemm, Natalia Korczakowska, Łukasz Kos, Paweł Mościcki, Agnieszka Olsten, Wiktor Rubin, Radosław Rychcik, Anna Smolar, Igor Stokfiszewski, Monika Strzępka, Weronika Szczawińska, Paweł Sztarbowski, Tomasz Śpiewak, Barbara Wysocka i Michał Zadara [wytłuszczono nazwiska dotychczasowych współpracowników Teatru Polskiego we Wrocławiu].

FOTW nie ma osobowości prawnej. Pragnie być organizacją zrzeszającą reżyserów i dramaturgów młodszych pokoleń, niemających w tym momencie organizacji reprezentującej ich głos. Nie ma przewodniczącego, budżetu ani biura.

Impulsem do stworzenia Forum było powszechne wśród reżyserów i dramaturgów tego pokolenia rozpoznanie, że obecna polityka teatralna państwa nie pozwala na nawiązanie istotnego kontaktu z widzem przez twórców młodego pokolenia, ponieważ (poza nielicznymi wyjątkami) nie istnieją instytucje, które by ich głos reprezentowały. Nieprzejrzysty i niesprawny system obsadzania dyrektorów kluczem ręcznego sterowania, a nie jawnych konkursów, powoduje, że w większości dyrektorami teatrów są ludzie sprawujący podobne funkcje od dawna, którzy nie mają kontaktu ze współczesnym teatrem. W większości teatrów ambitni twórcy realizują swoje projekty na zasadzie dodatków do nietwórczego repertuaru, który nawet nie gwarantuje frekwencji. Większość głośnych premier odbywa się w bardzo niewielu teatrach starających się zbudować ambitny repertuar dla myślącego widza. W ten sposób marnuje się potencjał artystyczny i edukacyjny polskiego systemu teatralnego.

Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego będzie zabierało głos i dążyło do maksymalnego wykorzystania potencjału kulturotwórczego polskiego teatru. Forum zaprasza reżyserów i dramaturgów, aby przyłączyli się do inicjatywy.

Pierwszym działaniem Forum będzie organizacja konferencji na temat przyszłości polskiego teatru 20 i 21 grudnia 2009.

kontakt: forumteatru@poczta.fm

List do ministra kultury

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa