Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Projekty

 

Szkoła w mieście
Pilotażowy projekt artystyczno-edukacyjny współfinansowany przez wrocławski Wydział Edukacji.

www.teatrpolski.wroc.pl/projekty/szkola-w-miescie

Partnerstwo Wschód-Południe

Partnerstwo Wschód-Południe
MADRYT-WARSZAWA-MOSKWA
18 października–13 listopada 2011
w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej

www.sep.teatrpolski.wroc.pl

Trickster

Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej
Trickster 2011
8–11 września 2011, Wrocław

www.teatrpolski.wroc.pl/projekty/trickster

Strefa: Norwegia

Strefa: Norwegia
Kultura Norwegii widziana przez teatr, film, dramat. Opowiedziana przez wykłady, czytania sztuk współczesnych oraz współpracę twórców polskich i norweskich. Uwiarygodniona obecnością Norwegów we Wrocławiu. Ukoronowana festiwalem, podczas którego obejrzeliśmy spektakle oparte na dramatach Henrika Ibsena w reżyserii norweskich artystów.

www.norwegia.teatrpolski.wroc.pl

Lato w teatrze Wrocław

Lato w teatrze
Atrakcyjna oferta teatralna dla młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn wakacje spędzają w mieście. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

www.teatrpolski.wroc.pl/latowteatrze

Wszechnica Teatralna

Wszechnica Teatralna
Bezpłatne spotkania z twórcami, teoretykami i miłośnikami teatru w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

www.teatrpolski.wroc.pl/edukacja/wszechnica-teatralna