Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Partnerstwo Wschód-Południe

PARTNERSTWO WSCHÓD-POŁUDNIE Teatr Polski we Wrocławiu ze swoim zaangażowanym repertuarem oraz niezwykle aktywną areną wymiany opinii i poglądów jest najlepszym miejscem, by rozmawiać o tym, w jaki sposób sztuka wyprzedzała, a następnie reagowała na zmiany polityczne i społeczne i czy dziś wyprzedza te zmiany, czy też wlecze się w ogonie cywilizacyjnych przemian. Dlatego kuratorki projektu Katarzyna Kacprzak i Katarzyna Osińska właśnie dyrektorowi Krzysztofowi Mieszkowskiemu zaproponowały współpracę przy realizacji projektu "Partnerstwo Wschód-Południe".

"Partnerstwo Wschód-Południe" to pomysł na skonfrontowanie artystów i intelektualistów z trzech krajów, które mają za sobą doświadczenie transformacji ustrojowej. Chcemy się dowiedzieć, jak te procesy w Hiszpanii, Rosji i Polsce odbierali ci, którzy brali w nich udział, oraz ci, którzy na ich rezultatach opierają teraz swoją działalność. W Hiszpanii lat siedemdziesiątych, po upadku dyktatury Franco, w Rosji od okresu "pieriestrojki" po rok 1991 oraz w Polsce epoki Solidarności i końca ery komunizmu zaszły przemiany decydujące o tym, co dziś robimy. Najważniejsze pytania dotyczą relacji między artystami, instytucjami kultury a społeczeństwem i polityką.

W ramach projektu, który odbędzie się między 18 października a 13 listopada 2011 r., realizowane będą działania w dwóch miastach: Madrycie i Moskwie, gdzie Teatr Polski zorganizuje szereg debat z udziałem ekspertów z trzech krajów, pokazy filmów polskich, hiszpańskich i rosyjskich oraz będzie promował spektakle Jana Klaty i Moniki Strzępki.

Już 23 października w Centrum Meyerholda w Moskwie Igor Stokfiszewski będzie opowiadał o duecie Demirski-Strzępka, będziemy też prezentowali rosyjskiej publiczności fragmenty nagrań spektakli z Wrocławia i Wałbrzycha, w Madrycie natomiast - gdzie o niebo pogodniej - już 28 i 29 października pokażemy Sprawę Dantona w reżyserii Jana Klaty.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową: www.sep.teatrpolski.wroc.pl, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o projekcie.

Marta Kuźmiak, koordynatorka projektu "Partnerstwo Wschód-Południe"