Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Szkoła w mieście

"Szkoła w mieście" jest pilotażowym projektem artystyczno-edukacyjnym współfinansowanym przez wrocławski Wydział Edukacji. Będą to lekcje dydaktyczne odbywające się w przestrzeni teatru. Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są zamkniętymi imprezami przeznaczonymi dla szkół, które uczestniczą w programie.

Mała Wszechnica Teatralna

Program dla uczniów I, II, III etapu edukacyjnego

Mała Wszechnica Teatralna jest zamkniętą imprezą współfinansowaną przez wrocławski Wydział Edukacji. Każde wydarzenie będzie spotkaniem z lekturą, która obowiązuje w podstawie programowej. Do świata książki będzie wprowadzał uczniów doświadczony pedagog-polonista lub teatrolog. Uczniowie będą mieli bezpośredni kontakt z "żywym słowem", na każdym spotkaniu aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu będzie czytał lub deklamował fragment dzieła. Jeśli dzieło literackie zostało zekranizowane lub wystawione na scenie (i zachował się zapis archiwalny) – spotkania będą również uzupełniane prezentacją nagrań. Chcielibyśmy, aby podczas Wszechnic uczeń poznał "specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej", co może być doskonałym sposobem na wstęp lub rekapitulację pracy nad lekturą.

Honorowy patronat nad Małą Wszechnicą Teatralną objęły: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Nauczyciele i pedagodzy, którzy będą partycypowali w spotkaniach, otrzymają poświadczone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr Polski we Wrocławiu dyplomy, które mogą pomóc w rozwoju ich ścieżki zawodowej.

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

 

Lekcja teatralna

Program dla uczniów I, II, III etapu edukacyjnego

Nasza oferta edukacyjna nie tylko koresponduje z podstawą programową w ramach przedmiotów historia oraz technika, ale realizuje zasadniczy cel podstawy programowej na wszystkich szczeblach kształcenia: "rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji".

Zajęcia będą podzielone na dwie części.

W trakcie pierwszej części – teoretyczno-praktycznej – uczniowie dowiedzą się elementarnych treści z historii powszechnej teatru oraz historii teatru lokalnego. Przekazywana wiedza będzie odpowiednio dostosowana do wieku danej grupy. Chcielibyśmy, aby teatr stał się dla nich miejscem, z którym mogliby się utożsamiać na poziomie lokalnym, ale też obszarem inspirującym do rozwijania swojej kreatywności i poszukiwania miejsca w "globalnej wiosce". Uczniowie zwiedzą budynek teatru (foyer, scenę [od grudnia] oraz pracownie rzemieślników artystycznych).

W trakcie drugiej części – praktycznej – odbędą się warsztaty. Podczas każdego spotkania jeden z rzemieślników artystycznych przeprowadzi zajęcia praktyczne. Będą to spotkania m.in. z modelatorem, charakteryzatorem, perukarzem, stolarzem, szewcem, krawcem. Uczniowie uzyskają elementarną wiedzę techniczną dotyczącą pracy tych artystów.

Lekcja Teatralna dla uczniów IV klasy ze Szkoły Podstawowej nr 10 we Wrocławiu 25-04-2013

Data wydarzenia:
25.04.2013
Miejsce:
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego

W czwartek 25 kwietnia 2013 w Teatrze Polskim we Wrocławiu w ramach projektu Szkoła w mieście odbyła się Lekcja Teatralna dla uczniów IV klasy ze Szkoły Podstawowej nr 10 we Wrocławiu. W pierwszej części spotkania, którą poprowadziła Nina Karniej, dzieci poznały kulisy teatru. W drugiej części dowiedziały się, czym zajmuje się wydawca w teatrze, oraz uczestniczyły w warsztacie plastycznym, który poprowadziła Anna Wojciechowska.

 

Warsztaty aktorskie

Program dla uczniów I, II, III etapu edukacyjnego

Ich celem jest realizowanie założeń z podstawy programowej takich przedmiotów, jak język polski i wychowanie fizyczne. Proponujemy Państwu warsztaty aktorskie z wybitnymi aktorami oraz doświadczonymi pedagogami Teatru Polskiego. W ramach zajęć będą organizowane podstawowe ćwiczenia ze sztuki aktorskiej: sposoby deklamacji, artykulacji, interpretacji tekstu, praca z ciałem, próbowanie tworzenia elementarnych scenek, poznawanie technik wokalno-ruchowych.

Archiwum

Sezon 2012/2013