opracowanie tekstu, reżyseria i opracowanie muzyczne STANISŁAW MELSKI

Emigranci to obok Tanga najwybitniejszy dramat Sławomira Mrożka. Ukazuje zmaganie ze sobą i z życiem dwóch osób AA i XX, czyli emigranta politycznego i emigranta zarobkowego – inteligenta i „chama”. Jeden szuka na Zachodzie wolności duchowej, drugi materialnej. Ich konflikt to również starcie idei, systemów wartości. Obaj są sfrustrowani, wyalienowani, zdani na siebie. Jednego i drugiego dotyka poczucie klęski. Intelektualista wegetuje w nędznych warunkach, jego towarzysz zawsze będzie marzył o powrocie do kraju i dobrobycie. Sztuka jest uniwersalna, szczególnych walorów zyskuje, kiedy XX okaże się rosyjskim emigrantem, wtedy rodzą się nowe możliwości interpretacyjne, ale puenta i tak pozostaje ta sama. AA i XX są skazani na siebie mimo swoich cierpień i złudzeń. Łączy ich wspólny los, przymusowa solidarność wobec obcego, sytego i snobistycznego Zachodu.

Spektakl grany jest w polsko-rosyjskiej wersji językowej.

Przedstawienia w ramach Sceny Impresaryjnej Teatru Polskiego we Wrocławiu

Projekt dofinansowany przez

Premiera 13 kwietnia 2011

Czas trwania: 110 minut (bez przerwy)

Ceny biletów:

35 zł (norm.), 25 zł (ulg.)

Obsada

XX WSIEWOŁOD CZUBENKO
AA STANISŁAW MELSKI