reżyseria DOMINIKA FEIGLEWICZ
ruch sceniczny/współpraca reżyserska KATARZYNA ANNA MAŁACHOWSKA
scenografia i kostiumy ALEKSANDRA ŻURAWSKA
głos KRZYSZTOF GLOBISZ
muzyka PIOTR PRZEWOŹNIAK
projekcje AMADEUSZ NOSAL
światło KRZYSZTOF MAŁACHOWSKI
tekst w PJM AGNIESZKA GÓROWSKA-MADEJCZYK

Spektakl Wojna w niebie, tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, udowadnia, że teatr może być przestrzenią poruszającego doświadczenia – spotkania różnych światów.

Osoby głuche są niestety bardzo często wykluczone ze świata kultury. Jeśli już się ich do niego dopuszcza, to głównie w roli odbiorców. Ten spektakl nie tylko będzie dostępny dla wszystkich, ale to właśnie osoby głuche są jego głównymi twórcami, to ich zobaczymy na scenie w roli aktorów, którzy zaproszą nas do swojego trudnego, ale i pasjonującego świata. Spektakl jest przedsięwzięciem artystycznym, ale ma być też narzędziem służącym do lepszego poznania środowiska osób niesłyszących oraz zwrócić uwagę na tę grupę wykluczonych i pogłębić świadomość społeczeństwa na jej temat.

Tekst nie jest przypadkowy. Scenariusz oparto na utworze Wojna w niebie Josepha Chaikina. Autor z powodu afazji (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa, a mimo to nadal tworzył, co okazało się jego terapią i drogą do zdrowia. Zaczął też uczyć się języka migowego. Tekst przetłumaczono na Polski Język Migowy w taki sposób, by jego poetycka forma została zachowana, a jednocześnie był w pełni zrozumiały dla osób głuchych.

Spektakl opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, problemach bycia niezrozumianym przez otoczenie i trudnościach społecznych wynikających z barier komunikacyjnych.

W różnorodności jest siła i urok. Chcemy tym spektaklem zwrócić uwagę na słowo, na jego piękno i wielowymiarowość. W tym przypadku słowo to nie tylko gest. To, co dla nas najważniejsze, zapisane jest między słowami.

Więcej o przedstawieniu

Spektakl dostępny dla osób niesłyszących, niedosłyszących i słyszących

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z twórcami i aktorami

***

W styczniu 2019 roku spektakl znalazł się w finale konkursu „The Best Off” na najlepszy spektakl teatru niezależnego. Jury w składzie: Katarzyna Chmielewska, Jacek Hałas, Katarzyna Knychalska, Dariusz Kosiński, Anna Zubrzycki.

W 2019 roku w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” z ramienia Małopolskiego Instytutu Kultury spektakl będzie grany w Nowym Sączu, Tarnowie i Wadowicach.

Premiera: 30 czerwca 2018, Cricoteka, Kraków

Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)

Ceny biletów:

25 zł (norm.) i 20 zł (ulg.)

Obsada

DOMINIKA KOZŁOWSKA
PATRYCJA NOSOWICZ
RAFAŁ BOŁDYS
KRYSTIAN MALIGŁÓWKA