Wszechnica Teatralna

Wszechnica Teatralna to warsztatowe spotkania wokół kultury teatralnej przeznaczone dla młodzieży szkolnej. Realizowane w formacie spotkania z osobami związanymi ze światem kultury lub osobami publicznymi. Uczestnicy zawsze mają okazję by czynnie brać udział w poszczególnych ćwiczeniach warsztatowych – łącznie z wejściem bezpośrednio na scenę.

Spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu na Scenie Kameralnej przy ul. Świdnickiej 28.

Zapisy:

Juliusz Lichwa

specjalista ds. edukacji

tel. 71 316 08 17

email: juliusz.lichwa@teatrpolski.wroc.pl

Akademia 1212 - Wszechnica Teatralna