Click to listen highlighted text!

Administrator danych osobowych

Realizacja dyspozycji art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

1. Informacje o Teatrze Polskim we Wrocławiu

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr RIK 8/1999, posiadający numer NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913. Niniejsze zasady regulują przetwarzanie danych osobowych, widzów TEATRU, którzy złożą zamówienie na bilety za pośrednictwem strony internetowej oraz widzów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera bądź nawiązują kontakt z Teatrem poprzez formularz kontaktowy.
1.2. Teatr działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
1.3. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (dalej: IOD), którym jest: Sebastian Sobecki, kontakt z IOD jest możliwy:
listownie: Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław,
pod adresem e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
bądź pod numerem telefonu 71 316 07 01

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu www Teatru i widzów Teatru.
Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa:
w procesie zapisywania się na otrzymywanie Newslettera,
w procesie internetowego zamawiania biletów,
poprzez formularz kontaktowy z Teatrem,
poprzez wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia.
2.2. Dane te obejmują w szczególności adres e-mail (oświadczenie o stanie zdrowia, newsletter, kontakt internetowy), jak również podany adres zamieszkania/zameldowania, e-mail, telefon (internetowe zamawianie biletów).
2.3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, celem wypełnienia umowy zgodnie art. 6 ust.1 lit. b oraz c RODO.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Przetwarzamy dane osobowe aby zrealizować zamówienie na bilety, wypełnić umowę między Teatrem a Widzem.
3.2. Dane osobowe Widzów będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień wynikających z odpowiedniego wykonywania Umowy, w tym do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z ochroną sanitarno-epidemiologiczną i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Dane przetwarzane będą na wskutek na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym m.in. § 4 ust 4 Regulaminu sprzedaży biletów (zobacz), Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych wydanymi na podstawie art. 8a ust 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie art. 5 ust 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. b, e, f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
3.3. Przetwarzamy dane osobowe, aby przesłać newsletter z bieżącymi informacjami na temat Teatru.
3.4. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej poprzez formularz kontaktowy Teatru.

4. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania newslettera

Widzowie otrzymujący newsletter mogą w każdej chwili wycofać zgodę na jego otrzymywanie:
• poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdującego się w stopce każdej wysłanej wiadomości;
• poprzez poinformowanie/przesyłanie stosownej informacji na adres: marketing@teatrpolski.wroc.pl

5. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania należytej staranności podczas przetwarzania danych, poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Teatrem.
5.2. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi Teatr zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Teatrze systemów informatycznych.
5.3. Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w sytuacjach tego wymagających (w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, a także służbom sanitarnym, w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu).

6. Jak długo przetwarzamy dane?

6.1.Teatr przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i odbioru biletów. Zgodnie z prawem, Teatr zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez 6 lat, a informacje dot. podpisanych oświadczeń o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 14 dni od daty jego popisania.
6.2. Newsletter jest wysyłany do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na jego przesyłanie stąd podany adres e-mail przetwarzany jest w tym samym okresie czasu.
6.3. Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są przez okres trwania korespondencji.

7. Jakie są Państwa prawa?

7.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Teatrem i wnosić o:
– wycofanie zgody na przetwarzanie danych,
– prawo dostępu do swoich danych,
– prawo żądania sprostowania i uzupełnienie niekompletnych danych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych i ich przesłania innemu ADO (jeśli technicznie możliwe),
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
7.2. Dalej widzowie Teatru mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wysyłania Newslettera.
7.3. Oprócz powyższych praw mogą wnieść Państwo skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uodo.gov.pl.

W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt zgodnie z danymi podanymi w ust. 1 bądź na adres marketing@teatrpolski.wroc.pl .

8. Bezpieczeństwo

8.1. Teatr dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Teatr kładzie duży nacisk na techniczne, organizacyjne i fizyczne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas realizacji procesu ich przetwarzania.

9. Kontakt

9.1. W przypadku jakichkolwiek uwag bądź pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Teatrem zgodnie z danymi podanymi w ust. 1 bądź na adres email: marketing@teatrpolski.wroc.pl

Informacja o plikach cookies

Teatr Polski z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wykonując obowiązki przewidziane w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez Teatr plików cookies.
Teatr Polski we Wrocławiu informuje, że na swojej stronie internetowej www.teatrpolski.wroc.pl stosuje pliki cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego lub korzystającego z danej strony internetowej, w tym przypadku korzystającego ze strony prowadzonej przez Teatr Polski we Wrocławiu. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarką internetową podczas pierwszego korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną strona internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Teatr Polski we Wrocławiu wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących lub stosowanych przez Teatr Polski we Wrocławiu. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
Teatr Polski we Wrocławiu na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin;
d) plugin facebook.

x

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

Akceptuję i przechodzę dalej

Click to listen highlighted text!