Aktorzy

Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu, stan na 1 listopada 2019 roku

Marek Korzeniowski


Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, 2014


W Teatrze Polskim we Wrocławiu od 1.09.2018