Click to listen highlighted text!

Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów oraz zasady uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu.

§ 2
REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Teatr prowadzi rezerwację biletów w formie:
  a) telefonicznej pod numerem
  (+48) 71 316 07 80 – Kasa Teatru – czynna, zgodnie z bieżącymi komunikatami, zamieszczonymi na stronie Teatru, w zakładce „Aktualności”, dział marketingu (+48) 71 316 07 75
  b) mailowo: rezerwacje@teatrpolski.wroc.pl
 2. W przypadku zbiorczego telefonicznego zamówienia, tj. powyżej 10 biletów, Widz zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rezerwacji na adres e-mail:
  rezerwacje@teatrpolski.wroc.pl oraz do opłacenia zarezerwowanych biletów przelewem lub wykupienia ich w Kasie Teatru (uzgodnione przy rezerwacji), w wyznaczonym terminie. Odbiór biletów opłaconych przelewem, możliwy jest tylko na podstawie potwierdzenia przelewu i najpóźniej na pół godziny przed spektaklem.
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić w wyznaczonym terminie. W przypadku ich niewykupienia, po upływie wskazanego terminu zostaną one automatycznie anulowane, a miejsca udostępnione do ponownej sprzedaży.
 4. Rezerwacja (mailowa i telefoniczna) biletów indywidualnych (do 10 osób) na dany spektakl kończy się na 3 dni robocze przed datą tego wydarzenia, a biletów grupowych (od 11 osób) najpóźniej na 6 dni roboczych.

 

§3
SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE TEATRU ORAZ ONLINE

 1. Cennik biletów na wydarzenia Teatru zamieszczony jest na stronie: https://www.teatrpolski.wroc.pl/bilety. Ceny biletów podane są w polskich złotych       i zawierają podatek VAT.
 2. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej, poruszającej się wraz z opiekunem, Teatr przydziela jedno miejsce, w cenie już zakupionego przez osobę niepełnosprawną biletu.
 3. Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przez Obsługę Widza przed wejściem do Teatru.
 4. Sprzedaż biletów w Kasie Teatru prowadzona jest w godzinach jej otwarcia, zgodnie z ogłoszonymi komunikatami, zamieszczonymi na stronie internetowej Teatru (zakładka „Aktualności).
 5. Sprzedaż biletów online na wydarzenia Teatru prowadzona jest  poprzez stronę internetową Teatru: teatrpolski.wroc.pl oraz przez portale sprzedażowe, z którymi współpracuje Teatr.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej i wymaga spełnienia następujących warunków:
  a) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu  zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest   prawidłowy, w przypadku błędu w adresie e-mail otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji, w tym biletu, będzie niemożliwe), a także numeru NIP, jeśli nabywca chce uzyskać fakturę VAT
  b) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu
  c) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
  d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie w formie elektronicznej;
  e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 8. Teatr korzysta z systemu Iksoris, umożliwiającego sprzedaż biletów na wydarzenie za pośrednictwem Internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 15 biletów na jedno wydarzenie.
 9. Teatr dostarcza bilety w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić otrzymane bilety niezwłocznie po ich dostarczeniu w zakresie zgodności: daty, godziny, miejsc i in.

 

§4
Bilet Prezent (Voucher)

 1. Bilet Prezent można kupić w Kasie Teatru w cenie 60 zł brutto / 1 os. oraz online.
 2. Należy go wymienić na jeden bilet na wybrany spektakl z repertuaru Teatru, będący aktualnie w sprzedaży i na który są dostępne miejsca, z wyłączeniem premier, spektakli specjalnych oraz innych wydarzeń, których Teatr nie jest organizatorem.
 3. Jeżeli cena biletu na wybrany spektakl jest niższa niż cena Biletu Prezentu, Teatr nie zwraca różnicy.
 4. Bilet Prezent ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. Wymiany należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Bilet Prezent wymienić można w Kasie Teatru oraz online.
 5. Teatr nie zwraca należności za niewykorzystany Bilet Prezent.
 6. W przypadku odwołania wydarzenia, na które Bilet Prezent został wymieniony, Teatr nie zwraca należności, ale zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł.
 7. Zakupionego Biletu Prezentu nie można zwrócić.

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

 1. Teatr umożliwia następujące sposoby płatności za zakup biletów:
  a) kartą płatniczą lub gotówką – w Kasie Teatru;
  b) przelewem bankowym wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Działem Marketingu, uwzględniając czas wpływu środków na konto Teatru
  i ich zaksięgowania.
  Dane Teatru: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 350-032 Wrocław, nr konta: 931160 2202 0000 0003 8059 9970. Faktury VAT za zakupione bilety Teatr wystawia w ciągu 7 dni od daty sprzedaży (dotyczy firm) i 90 dni od daty sprzedaży (dotyczy osób prywatnych). W związku ze zmianą przepisów VAT od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości wydrukowania faktury do sprzedanego wcześniej paragonu, jeżeli nie będzie na nim NIP-u nabywcy (dotyczy tylko firm). Nie ma możliwości zmiany nabywcy z osoby fizycznej na firmę.
  c) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – przy zakupie biletów online.
  Widzowie dokonujący zakupu biletów przez internet, aby otrzymać fakturę, powinni wybrać jako formę potwierdzenia płatności opcję: Faktura VAJeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
 1. Jeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
 2. Zakupiony bilet on-line dostarczany jest w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Kupującego, w postaci załącznika PDF.
 3. Kupujący zobowiązany jest do wydrukowania otrzymanego biletu we własnym zakresie (na białym papierze w formacie A4) i okazania go przy wejściu na wydarzenie. Do wydrukowania biletu w formacie PDF niezbędna jest instalacja darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader.
 4. Kupujący może również okazać bilet (przy wejściu na wydarzenie) na ekranie urządzenia mobilnego (tel. komórkowy, tablet).
 5. Kod zamieszczony na elektronicznym bilecie zakupionym online podlega jednorazowej weryfikacji przy wejściu na wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w sytuacji, gdy kod został już użyty.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) bilety dostarczane na adres mailowy, który został błędnie podany przez Kupującego;
  b) funkcjonowanie sieci Internet na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru;
  c) zagubione lub utracone w sieci Internet wiadomości lub inne dane;
  d) indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

§6
ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zakupione bilety na wydarzenia Teatru, nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr. W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów.
 2. Zwroty biletów, o których mowa w pkt. 1. realizowane są:
  a) w przypadku zakupu biletów w Kasie Teatru – na podstawie biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT, zgodnie z ogłaszanymi na bieżąco przez Teatr komunikatami, zamieszczanymi na stronie Teatru w zakładce „Aktualności”;
  b) w przypadku zakupu biletów online bądź opłaconych przelewem – na adres e-mail: zwroty@teatrpolski.wroc.pl należy wysłać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji;
 • Numer rezerwacji lub zamówienia;
 • Numer paragonu lub faktury;
 • Numer konta, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.

W przypadku zakupu online należy przesłać także bilety i dowód zakupu, które otrzymał Kupujący w załącznikach, w formacie PDF.

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@teatrpolski.wroc.pl. Reklamacja powinna zawierać numer, kwotę i datę transakcji, a także dokładny opis i wskazanie jej przyczyny.
 2. Obowiązek informacyjny wypełniający dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie: https://www.teatrpolski.wroc.pl/administrator-danych-osobowych oraz w siedzibie Teatru.

§7
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych związanego z epidemią SARS-CoV-2 w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. W czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:
  a) używania płynu  odkażającego do rąk, znajdującego się przy wejściu do Teatru;
  b) zachowania rekomendowanego dystansu
 3. Wejście do Teatru oraz uczestnictwo w wydarzeniu, za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie.
 4. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 5. Widz po wejściu na widownię zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na zakupionym bilecie lub wskazanego przez Obsługę Widza.
 6. Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widza ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 7. Widz, który opuści widownię w trakcie trwania wydarzenia może na nią powrócić tylko za zgodą pracownika Obsługi Widza, zajmując wskazane przez niego miejsce na widowni.
 8. Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz
  a) używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania spektakli;
  b) wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
 9. Widz, który bierze udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku (zdjęcia, filmowanie) podczas jego pobytu w Teatrze (zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach marketingowych Teatru).
 10. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów jest Teatr Polski we Wrocławiu, z siedzibą: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.
 2. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (dalej: IOD), którym jest: Sebastian Sobecki, kontakt z IOD jest możliwy: listownie: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, pod adresem e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 71 316 07 01.
 3. Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 6 oraz §7 ust. 4 Regulaminu jest dobrowolne i oznacza m.in. przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów, a także w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2.
 4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Teatr w celu realizacji sprzedaży biletów z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. W sytuacji chęci skorzystania z przysługujących praw bądź pogłębienia wiedzy w zakresie dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w Teatrze można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Teatru (dane jak powyżej).
 6. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 RODO) znajdują się na stronie internetowej: https://www.teatrpolski.wroc.pl/administrator-danych-osobowych oraz w siedzibie Teatru

 

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup biletów oraz uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Teatr jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Widz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym prawo do zmian w obsadzie i w repertuarze.
 3. Regulamin obowiązuje od 28.03.2022 roku do odwołania.

 


Najnowsze Wideo

Ostatnie wpisy

Tagi

Archiwa

x

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

Akceptuję i przechodzę dalej

Click to listen highlighted text!