Ceny biletów

LOKALIZACJA STREFA I STREFA II
Scena im. J. Grzegorzewskiego 50 zł bilet normalny, 40 zł bilet ulgowy 40 zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy
Scena Kameralna - farsy i komedie 60 zł bilet normalny, 50 zł bilet ulgowy 50 zł bilet normalny, 40 zł bilet ulgowy
Scena Kameralna - małe formy 40 zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy 30 zł bilet normalny, 20 zł bilet ulgowy
Scena na Świebodzkim 35 zł bilet normalny, 25 zł bilet ulgowy -
Scena na Świebodzkim - OFF 25 zł bilet normalny, 20 zł bilet ulgowy -
Spektakle dziecięce Bilet rodzinny 25 zł (od 1 opiekuna + 1 dziecka) Bilet rodzinny 25 zł (od 1 opiekuna + 1 dziecka)

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na spektakle Teatru Polskiego we Wrocławiu

I. Słownik pojęć

Sprzedawca – Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032, NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913

Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie (Konsument lub osoba nie posiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem systemu sprzedaży elektronicznej Iksoris), nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

System sprzedaży internetowej należący do Podmiotu świadczącego usługę Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.teatrpolski.wroc.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

Kasa – punkt sprzedaży biletów działający w budynkach przy trzech scenach Sprzedawcy.

Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sprzedawcę lub innego organizatora (Wydarzenie) – oferowany do sprzedaży w kasie oraz on-line.

Rezerwacja – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość za pośrednictwem systemu Iksoris określające co najmniej rodzaj i liczbę Biletu oraz Wydarzenie.

Wydarzenie – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Polski we Wrocławiu lub organizowany przez inny podmiot, wystawiany w Teatrze Polskim we Wrocławiu (spektakle lub koncerty gościnne).

Dział marketingu – zespół obsługujący system rezerwacji biletów.Kontakt telefoniczny: +48 71 316 07 75 (77),(78),(79)lub e-mail:  marketing@teatrpolski.wroc.pl Regulamin – niniejszy Regulamin.

II Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy rezerwacji i sprzedaży Biletów, a także ogólnych zasad obowiązujących w Teatrze.

Ceny jednostkowe Biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena obejmująca koszt zamawianego Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.

III. Zakup Biletów

Sprzedaż Biletów następuje w kasach przy trzech scenach Teatru Polskiego .Kasy biletowe przy Scenie im. Grzegorzewskiego przy ul. G. Zapolskiej 3 i przy Scenie Kameralnej przy ul. Świdnickiej 28, czynne są od wtorku do soboty w godzinach 11.00-14.00, 15.00-19.00. W niedziele i święta pełnione są dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem. Kasa Sceny na Świebodzkim czynna jest dwie godziny przed spektaklami.

W przypadkach losowych, Teatr zastrzega sobie prawo zmiany godzin funkcjonowania kas, po uprzednim umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej.Sprzedawca korzysta z systemu Iksoris, umożliwiającego sprzedaż Biletów na Wydarzenie za pośrednictwem internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 15 biletów na jedno Wydarzenie. Sprzedawca dostarcza Bilety wyłącznie w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym.

Bilety zakupione przez internet, a niewydrukowane przez Kupującego, można odebrać w kasie najpóźniej na pół godziny przed Wydarzeniem, okazując potwierdzenie dokonania zakupu, lub podając numer rezerwacji.

W przypadku odwołania Wydarzenia możliwy jest zwrot lub wymiana biletów zakupionych on-line po okazaniu dowodu ich zakupu, lub podaniu numeru rezerwacji. W innych przypadkach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży Biletów.

Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom. Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przed wejściem na widownię.

Posiadacze karty miejskiej Urbancard z aktywnym statusem Premium mają prawo do zakupu biletów na Wydarzenie repertuarowe Teatru Polskiego we Wrocławiu z 20% zniżką, za wyjątkiem Wydarzeń gościnnych i premierowych. Regulamin korzystania ze zniżek znajduje się na stronie https://www.wroclaw.pl/urbancard-premium/.

W przypadku Wydarzeń gościnnych, na które sprzedaż biletów prowadzi Sprzedawca, zwrotów biletów i rozliczeń z tego tytułu można dokonać wyłącznie z organizatorem Wydarzenia.

IV. Rezerwacja biletów

Sprzedawca prowadzi rezerwację on-line www.teatrpolski.wroclaw.pl oraz pod numerami telefonów +48 71 316 07 75 (77),(78),(79)W przypadku zbiorczego zamówienia powyżej 15 biletów, konieczne jest potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl oraz opłacenie biletów przelewem (uzgodnione przy rezerwacji), w wyznaczonym terminie. Odbiór biletów opłaconych przelewem, nastąpi tylko na podstawie potwierdzenia przelewu, najpóźniej pół godziny przed spektaklem.

Zarezerwowane bilety indywidualne (do 15 sztuk), należy odebrać w terminie uzgodnionym z pracownikiem Działu Marketingu. Rezerwacje nieodebrane w terminie będą automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.

W dniu spektaklu nie dokonujemy rezerwacji, zakup biletów następuje bezpośrednio w kasach Teatru Polskiego, lub przez system sprzedaży internetowej biletów. Spóźnieni widzowie nie mogą być wpuszczani na widownię podczas spektaklu. Nie obowiązuje w takim przypadku zwrot ani wymiana biletów.

V. Bilet Prezent (Voucher)

1. Bilet Prezent można kupić w Kasie Teatru Polskiego

2. Bilet Prezent należy wymienić na jeden bilet na spektakle repertuarowe Teatru Polskiego będące aktualnie w sprzedaży, w miarę dostępności wolnych miejsc, z wyłączeniem premier oraz Wydarzeń gościnnych.

3.Jeżeli cena biletu na wybrany spektakl jest niższa niż cena Biletu Prezentu, Teatr nie zwraca różnicy.

4. Bilet Prezent ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. Wymiany należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Bilet Prezent wymienić można w Kasach Teatru Polskiego.

5. Teatr nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Bilet Prezent.

6 W przypadku odwołania Wydarzenia, na które Bilet Prezent został zrealizowany, Teatr nie zwraca pieniędzy, ale zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo Wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł.

VI.  Warunki płatności

Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za zakup i Biletów:gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym,kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,przelewem bankowym – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Działem Marketingu, uwzględniając czas wpływu środków na konto Teatru i ich zaksięgowania.

Nasz numer konta: Teatr Polski we Wrocławiu ul. G. Zapolskiej 350-032 Wrocław 93 1160 2202 0000 0003 8059 9970. Faktury VAT za zakupione bilety wystawiamy w ciągu 7 dni od daty sprzedaży (dotyczy firm) i 90 dni od daty sprzedaży (dotyczy osób prywatnych). Widzowie dokonujący zakupu biletów przez internet, aby otrzymać fakturę, powinni wybrać jako formę potwierdzenia płatności opcję Faktura VAT (nie paragon). Kasy teatru przyjmują zwroty biletów najpóźniej na dwa dni przed spektaklem, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego. Nie dotyczy to biletów grupowych.

Kasy teatru nie przyjmują zwrotów biletów zakupionych przez grupy zorganizowane.

Bilety kupione online można wydrukować w domu i okazać przy wejściu do Teatru, można je też okazać na urządzeniu mobilnym. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów na spektakle Teatru Polskiego we Wrocławiu, są jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Obowiązek informacyjny wypełniający dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się tutaj.

UWAGA! W związku ze zmianą przepisów VAT od 1 stycznia 2020 r. nie będzie można drukować faktury do sprzedanego wcześniej paragonu, jeżeli nie będzie na nim NIP nabywcy (dotyczy tylko firm). Nie będzie możliwości zmiany nabywcy z osoby fizycznej na firmę. Więcej informacji znajduje się tutaj.