Click to listen highlighted text!

Ceny biletów

Scena Strefa I
BILET NORMALNY
Strefa I
BILET ULGOWY
Strefa II
BILET NORMALNY
Strefa II
BILET ULGOWY
DUŻA SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO
BŁĘKITNY PIES 35 zł 25 zł 30 zł 20 zł
BRACIA KARAMAZOW, OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ, XIĘGI SCHULZA 55 zł 45 zł 45 zł 35 zł
KALIGULA, ZMIERZCH – ŚWITEM, LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM, STARA KOBIETA WYSIADUJE 70 zł 60 zł 50 zł 40 zł
SCENA KAMERALNA
FILADELFIJSKA OPOWIEŚĆ, FRANCUSKA NIESPODZIANKA, MAYDAY, OKNO NA PARLAMENT, KASTA LA VISTA 70 zł 60 zł 60 zł 50 zł
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK NA ŚWIECIE, GDZIEKOLWIEK – WIBRACJE NA TEMAT GRECHUTY, MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE, 50 zł 40 zł 40 zł 30 zł
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
10 PRZYKAZAŃ DLA KALINY, ACID SNOW, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, LEŚNI. APOKRYF, PREZYDENTKI 40 zł 30 zł - -
SPEKTAKLE W RAMACH ŚWIEBODZKI OFF 30 zł 25 zł - -
STREAMING ONLINE 5–20 zł
VOUCHER BILET PREZENT 60 zł

Regulamin sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS–CoV–2 w Polsce

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów oraz zasady uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 2
REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Teatr prowadzi rezerwację biletów w formie:
  a) telefonicznej pod numerem
  (+48) 71 316 07 80 – Kasa Teatru – czynna, zgodnie z bieżącymi komunikatami, zamieszczonymi na stronie Teatru, w zakładce „Aktualności”, dział marketingu (+48) 71 316 07 75
  b) mailowo: rezerwacje@teatrpolski.wroc.p
 2. W przypadku zbiorczego telefonicznego zamówienia, tj. powyżej 10 biletów, Widz zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rezerwacji na adres e-mail:
  rezerwacje@teatrpolski.wroc.pl oraz do opłacenia zarezerwowanych biletów przelewem lub wykupienia ich w Kasie Teatru (uzgodnione przy rezerwacji), w wyznaczonym terminie. Odbiór biletów opłaconych przelewem, możliwy jest tylko na podstawie potwierdzenia przelewu i najpóźniej na pół godziny przed spektaklem\
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić w wyznaczonym terminie. W przypadku ich niewykupienia, po upływie wskazanego terminu zostaną one automatycznie anulowane, a miejsca udostępnione do ponownej sprzedaży.
 4. Rezerwacja (mailowa i telefoniczna) biletów indywidualnych (do 10 osób) na dany spektakl kończy się na 3 dni robocze przed datą tego wydarzenia, a biletów grupowych (od 11 osób) najpóźniej na 6 dni roboczych.

 

§3
SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE TEATRU ORAZ ONLINE

 1. Cennik biletów na wydarzenia Teatru zamieszczony jest na stronie: https://www.teatrpolski.wroc.pl/bilety. Ceny biletów podane są w polskich złotych       i zawierają podatek VAT.
 2. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej, poruszającej się wraz z opiekunem, Teatr przydziela jedno miejsce, w cenie już zakupionego przez osobę niepełnosprawną biletu.
 3. Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przez Obsługę Widza przed wejściem do Teatru.
 4. Sprzedaż biletów w Kasie Teatru prowadzona jest w godzinach jej otwarcia, zgodnie z ogłoszonymi komunikatami, zamieszczonymi na stronie internetowej Teatru (zakładka „Aktualności). Rekomendowana jest płatność kartą płatniczą.
 5. Sprzedaż biletów online na wydarzenia Teatru prowadzona jest  poprzez stronę internetową Teatru: teatrpolski.wroc.ploraz przez portale sprzedażowe, z którymi współpracuje Teatr.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej i wymaga spełnienia następujących warunków:
  a) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu  zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest   prawidłowy, w przypadku błędu w adresie e-mail otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji, w tym biletu, będzie niemożliwe), a także numeru NIP, jeśli nabywca chce uzyskać fakturę VAT
  b) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu
  c) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
  d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie w formie elektronicznej;
  e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 8. Teatr korzysta z systemu Iksoris, umożliwiającego sprzedaż biletów na wydarzenie za pośrednictwem Internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 15 biletów na jedno wydarzenie.
 9. Teatr dostarcza bilety w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić otrzymane bilety niezwłocznie po ich dostarczeniu w zakresie zgodności: daty, godziny, miejsc i in.
 10. Sprzedaż biletów online jest prowadzona do wypełnienia limitów miejsc na widowni dostępnych dla wszystkich kupujących, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 roku, oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego W przypadku przekroczenia limitu dostępnych miejsc, zakup biletów będzie możliwy wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 po okazaniu certyfikatu szczepienia.

 

§4
Bilet Prezent (Voucher)

 1. Bilet Prezent można kupić w Kasie Teatru w cenie 60 zł brutto / 1 os. oraz online.
 2. Należy go wymienić na jeden bilet na wybrany spektakl z repertuaru Teatru, będący aktualnie w sprzedaży i na który są dostępne miejsca, z wyłączeniem premier, spektakli specjalnych oraz innych wydarzeń, których Teatr nie jest organizatorem.
 3. Jeżeli cena biletu na wybrany spektakl jest niższa niż cena Biletu Prezentu, Teatr nie zwraca różnicy.
 4. Bilet Prezent ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. Wymiany należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Bilet Prezent wymienić można w Kasie Teatru oraz online.
 5. Teatr nie zwraca należności za niewykorzystany Bilet Prezent.
 6. W przypadku odwołania wydarzenia, na które Bilet Prezent został wymieniony, Teatr nie zwraca należności, ale zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł.
 7. Zakupionego Biletu Prezentu nie można zwrócić.

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

 1. Teatr umożliwia następujące sposoby płatności za zakup biletów:
  a) kartą płatniczą (rekomendowane) lub gotówką – w Kasie Teatru;
  b) przelewem bankowym wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Działem Marketingu, uwzględniając czas wpływu środków na konto Teatru
  i ich zaksięgowania.
  Dane Teatru: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 350-032 Wrocław, nr konta: 931160 2202 0000 0003 8059 9970. Faktury VAT za zakupione bilety Teatr wystawia w ciągu 7 dni od daty sprzedaży (dotyczy firm) i 90 dni od daty sprzedaży (dotyczy osób prywatnych). W związku ze zmianą przepisów VAT od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości wydrukowania faktury do sprzedanego wcześniej paragonu, jeżeli nie będzie na nim NIP-u nabywcy (dotyczy tylko firm). Nie ma możliwości zmiany nabywcy z osoby fizycznej na firmę.
  c) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – przy zakupie biletów online.
  Widzowie dokonujący zakupu biletów przez internet, aby otrzymać fakturę, powinni wybrać jako formę potwierdzenia płatności opcję: Faktura VAJeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
 1. Jeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
 2. Zakupiony bilet on-line dostarczany jest w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Kupującego, w postaci załącznika PDF.
 3. Kupujący zobowiązany jest do wydrukowania otrzymanego biletu we własnym zakresie (na białym papierze w formacie A4) i okazania go przy wejściu na wydarzenie. Do wydrukowania biletu w formacie PDF niezbędna jest instalacja darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader.
 4. Kupujący może również okazać bilet (przy wejściu na wydarzenie) na ekranie urządzenia mobilnego (tel. komórkowy, tablet).
 5. Kod zamieszczony na elektronicznym bilecie zakupionym online podlega jednorazowej weryfikacji przy wejściu na wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w sytuacji, gdy kod został już użyty.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) bilety dostarczane na adres mailowy, który został błędnie podany przez Kupującego;
  b) funkcjonowanie sieci Internet na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru;
  c) zagubione lub utracone w sieci Internet wiadomości lub inne dane;
  d) indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

§6
ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zakupione bilety na wydarzenia Teatru, organizowane w trakcie epidemii SARS–CoV–2 w Polsce, nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr. W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów.
 2. Zwroty biletów, o których mowa w pkt. 1. realizowane są:
  a) w przypadku zakupu biletów w Kasie Teatru – na podstawie biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT, zgodnie z ogłaszanymi na bieżąco przez Teatr komunikatami, zamieszczanymi na stronie Teatru w zakładce „Aktualności”;
  b) w przypadku zakupu biletów online bądź opłaconych przelewem – na adres e-mail: zwroty@teatrpolski.wroc.pl należy wysłać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji;
 • Numer rezerwacji lub zamówienia;
 • Numer paragonu lub faktury;
 • Numer konta, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.

W przypadku zakupu online należy przesłać także bilety i dowód zakupu, które otrzymał Kupujący w załącznikach, w formacie PDF.

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@teatrpolski.wroc.pl. Reklamacja powinna zawierać numer, kwotę i datę transakcji, a także dokładny opis i wskazanie jej przyczyny.
 2. Obowiązek informacyjny wypełniający dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie: https://www.teatrpolski.wroc.pl/administrator-danych-osobowych oraz w siedzibie Teatru.

§7
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią SARS-CoV-2 w Polsce.
 2. W czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:
  a) zachowywania rekomendowanego dystansu społecznego, zgodnie z aktualnymi na dzień wydarzenia przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  b) używania płynu  odkażającego do rąk, znajdującego się przy wejściu do Teatru;
  c) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. W tej sytuacji Widz zobowiązany jest do zajęcia innego niż wskazanego na bilecie miejsca, wyznaczonego przez Obsługę Widza. W przypadku odmowy Teatr ma prawo nie wpuścić Widza na spektakl. Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 4. Widz, który bierze udział w wydarzeniu oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających wydarzenie:
  a) nie stwierdzono u niego zarażenia/zakażenia wirusem SARS–CoV–2;
  b) nie został poddany obligatoryjnej kwarantannie ani nadzorowi epidemiologicznemu związanych z podejrzeniem zarażenia/zakażenia wirusem SARS–CoV–2;
  c) nie przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach a) lub b) powyżej;
  d) nie wystąpiły u niego następujące objawy chorobowe, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe, brak powonienia i smaku.
 5. Wejście do Teatru oraz uczestnictwo w wydarzeniu, za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie oraz wtedy, gdy Widz posiada i używa materiałów ochrony osobistej do zasłonięcia ust i nosa. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane przy wejściu do Teatru przez pracowników Obsługi Widza. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań, Obsługa Widza ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 6. Widzowie, którzy zakupili bilety z puli biletów przeznaczonych dla osób zaszczepionych, są zobowiązani do okazania certyfikatu szczepienia obsłudze widowni przy wejściu do Teatru. Brak okazania certyfikatu szczepienia wiąże się z odmową wpuszczenia widza na widownię, przy jednoczesnym braku zwrotu za zakupione bilety.
 7. Wymóg okazania certyfikatu szczepienia przy zakupie biletu oraz przy wejściu na widownię wynika z konieczności weryfikacji limitów dostępności miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 8. Widz zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa prywatną maseczką przez cały okres przebywania na terenie Teatru (od chwili wejścia, w trakcie wydarzenia i do momentu opuszczenia budynku), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 9. Informacja o ewentualnych przerwach w przedstawieniu, będzie zamieszczona w momencie uruchomienia sprzedaży na to wydarzenie na stronie internetowej Teatru, przy opisie spektaklu.
 10. Liczba osób przebywających w Teatrze jest ograniczona, zgodnie z aktualnymi na dzień wydarzenia przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.
 11. Widzowie udający się na wydarzenie, wchodzą do Teatru głównym wejściem. Drzwi zostaną otwarte dla Widzów 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Widzowie proszeni są o przybycie do Teatru najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Widzowie czekający na wejście do Teatru zobowiązani są do ustawienia się w kolejce z zachowaniem dystansu społecznego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami).
 12. Po wejściu do budynku Teatru, każdy Widz zobowiązany jest do odkażenia rąk, korzystając z dostępnych dozowników udostępnionych przez Teatr w wyznaczonych strefach.
 13. Po zakończeniu wydarzenia, wyjścia odbywać się będą wyznaczonymi trasami i rotacyjnie, a ruchem będą kierować pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do zaleceń Obsługi Widza.
 14. Widzowie w trakcie przebywania na terenie Teatru zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami).
 15. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 16. Miejsca na widowni Teatru są udostępniane Widzom zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.
 17. Widz po wejściu na widownię zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na zakupionym bilecie lub wskazanego przez Obsługę Widza.
 18. Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widza ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 19. Widz, który opuści widownię w trakcie trwania wydarzenia może na nią powrócić tylko za zgodą pracownika Obsługi Widza, zajmując wskazane przez niego miejsce na widowni.
 20. Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz
  a) używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania spektakli;
  b) wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
 21. Widz, który bierze udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku (zdjęcia, filmowanie) podczas jego pobytu w Teatrze (zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach marketingowych Teatru).
 22. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi.
 23. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 24. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed i podczas wydarzenia.

 

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów jest Teatr Polski we Wrocławiu, z siedzibą: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.
 2. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (dalej: IOD), którym jest: Sebastian Sobecki, kontakt z IOD jest możliwy: listownie: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, pod adresem e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 71 316 07 01.
 3. Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 6 oraz §7 ust. 4 Regulaminu jest dobrowolne i oznacza m.in. przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów, a także w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2.
 4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Teatr w celu realizacji sprzedaży biletów z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi Teatr zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Teatrze systemów informatycznych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz na żądanie służb sanitarnych, w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS–CoV–2.
 6. W sytuacji chęci skorzystania z przysługujących praw bądź pogłębienia wiedzy w zakresie dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w Teatrze można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Teatru (dane jak powyżej).
 7. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 RODO) znajdują się na stronie internetowej: https://www.teatrpolski.wroc.pl/administrator-danych-osobowych oraz w siedzibie Teatru.

§9
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Na terenie Teatru Widzowie zobowiązani są do przestrzegania reżimów sanitarnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi, w szczególności dotyczących noszenia maseczki/przyłbicy i zachowania rekomendowanego dystansu społecznego.
 2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.
 3. Informacja o ilości osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach toalet, jest podana na drzwiach każdej z toalet. Widzowie korzystający z toalet na terenie Teatru zobowiązani są do zachowania poniższych zasad:
  a) w przypadku kolejki do toalet Widzowie muszą zachować dystans społeczny, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami);
  b) zaleca się mycie i dezynfekowanie rąk zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w toaletach.
 4. Na terenie całego Teatru obowiązuje zakaz palenia, w tym używania e-papierosów.
 5. W szczególnych sytuacjach, kiedy Widz nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, w tym zasad w zakresie zachowania reżimów sanitarnych, jest agresywny lub pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, Teatr zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich kroków i wyproszenia Widza z Teatru. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.

 

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup biletów oraz uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Teatr jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Widz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym prawo do zmian w obsadzie i w repertuarze.
 3. Regulamin obowiązuje od 20.12.2021 roku do odwołania.

 


x

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

Akceptuję i przechodzę dalej

Click to listen highlighted text!