Dyrektor Mieszkowski w międzynarodowym panelu dyskusyjnym w Łodzi

W piątek 17 lutego 2011 o godzinie 18:00 w foyer Teatru Powszechnego w Łodzi odbył się międzynarodowy panel dyskusyjny Estetyka współczesnego teatru, w którym udział wzięła grupa uznanych krytyków i praktyków teatru, między innymi dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu Krzysztof Mieszkowski.

Dyskutowali i na pytania odpowiadali również Agnieszka Lubomira Piotrowska, prof. Małgorzata Sugiera, dr Mateusz Borowski, Nikołaj Kolada, Hans-Thies Lehmann i Patrice Pavis.

Organizatorzy o panelu:

Życie teatralne ostatnich lat wyraźnie świadczy o radykalnych zmianach dokonujących się na polskich scenach. Obejmują one nie tylko podstawowe konwencje inscenizacyjne, lecz także nowe sposoby nawiązywania kontaktu z widzami. Teatr stara się szybko reagować na aktualne problemy społeczno-polityczne, stopień jego zaangażowania staje się zaś istotną miarą wartości przedstawień. Zmusza to do przyjrzenia się na nowo związkom estetyki teatru z jego powinnościami w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Ta właśnie kwestia stanie się kanwą dyskusji, w której udział wezmą wybitni europejscy znawcy i praktycy teatralni.

Estetyka współczesnego teatru - plakat

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa