Dzieci z Bullerbyn i Courtney Love rekomendowane do programu „Teatr Polska” 2013

W czwartek 25 kwietnia 2013 Komisja Artystyczna programu „Teatr Polska” w składzie: Zenon Butkiewicz (przewodniczący), Anna R. Burzyńska, Jacek Kopciński, Marcin Kościelniak i Agnieszka Rataj, po obejrzeniu zgłoszonych przedstawień postanowiła zarekomendować do udziału w drugim etapie rekrutacji piętnaście spektakli, w tym Dzieci z Bullerbyn w reżyserii Anny Ilczuk. Dodatkowo Komisja zarekomendowała także pięć przedstawień niezgłoszonych do konkursu, a wśród nich Courtney Love w reżyserii Moniki Strzępki. Po złożeniu projektów objazdów przez poszczególne teatry Komitet Organizacyjny programu wyłoni ostatecznych uczestników tegorocznych objazdów. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone 13 czerwca 2013. Prezentacje spektakli w ramach tegorocznej, jubileuszowej edycji programu „Teatr Polska” odbędą się między 15 lipca a 5 grudnia 2013.

Pełną listę rekomendowanych przedstawień można znaleźć TUTAJ.

Uzasadnienie werdyktu:

Komisja Artystyczna w powyższym wyborze kierowała się kryterium wysokiego poziomu artystycznego zgłoszonych przedstawień. Komisja wzięła też pod uwagę cel projektu, który zakłada prezentację przedstawień szerokiej publiczności w ośrodkach pozbawionych stałego kontaktu z teatrem. Komisja zwraca jednocześnie uwagę, że dwa spośród rekomendowanych przedstawień są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych. Komisja oczekuje, że istotnym elementem objazdu „Teatr Polska” będą warsztaty oraz spotkania artystów z publicznością. Wśród rekomendowanych przedstawień znalazło się sześć skierowanych do dzieci i młodzieży. Wybór ten obrazuje tendencję wzrostu znaczenia i jakości artystycznej teatru adresowanego do najmłodszej widowni. […]
Komisja podtrzymuje swoje przekonanie, że kolejna, piąta edycja projektu „Teatr Polska” będzie służyła edukacji teatralnej szerokiego grona odbiorców i wyrówna ich szanse w rozwoju kulturalnym.

***

Program „Teatr Polska” umożliwia prezentacje spektakli w miejscowościach, które mają utrudniony dostęp do kultury. Inspiracją dla powstania „Teatru Polska” był Teatr Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, który w okresie Drugiej Rzeczpospolitej organizował tournées spektakli po ziemiach polskich. W repertuarze znalazła się wówczas klasyka światowa (Shakespeare, Molière) oraz polski repertuar – dawny i współczesny (Słowacki, Fredro, Żeromski). Przedsięwzięcie miało na celu zaktywizowanie środowisk małych miasteczek i przybliżenie mieszkańcom najważniejszych osiągnięć kultury polskiej w tamtym okresie. Objazdy odbywały się sezonowo w okresie zimowym i letnim. W ramach „teatru objazdowego” zespół Reduty przemierzył cały obszar ówczesnych ziem polskich.

„Teatr Polska” jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczny program odbywa się po raz piąty. W ciągu czterech lat w ramach „Teatr Polska” ponad 118 tysięcy widzów obejrzało spektakle teatralne, wzięło udział w spotkaniach z twórcami, dyskusjach i warsztatach. W pierwszym roku istnienia programu Instytut Teatralny stworzył bazę ośrodków kultury dysponujących salami teatralnymi, która na bieżąco jest rozbudowywana. Szczegóły dotyczące programu „Teatr Polska” znajdują się na stronie www.polska.e-teatr.pl.

 

"Teatr Polska" - logo

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa