Kariera

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydatki/Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych

Zakres zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników, w tym związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, awansowaniem i przeszeregowaniem pracowników.
2. Prowadzenie dokumentacji osobowej, w tym akt osobowych pracowników.
3. Prowadzenie archiwum akt osobowych Pracowników.
4. Analiza stanu zatrudnienia, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
5. Rekrutacja pracowników przy udziale kierowników właściwych komórek organizacyjnych.
6. Koordynacja działań związanych z adaptacją (wprowadzeniem) nowych pracowników do organizacji.
7. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich, kierowanie pracowników na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie w obowiązujących terminach przy udziale BHP, nadzór nad terminowym wykonaniem.
8. Nadzór nad zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
9. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników.
10. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
11. Opracowywanie rocznego planu zatrudnienia i jego aktualizacja.
12. Monitorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.
13. Aktualizacja pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami i potrzebami instytucji regulaminów (pracy, wynagradzania).
14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród pracownikom.
15. Koordynacja działań związanych z wprowadzeniem i zarządzaniem systemem wynagrodzeń, motywacyjnym, ocen pracowniczych.
16. Udział w przygotowywaniu i kompletowaniu wniosków pracowników o przyznanie emerytury lub renty.
17. Wystawianie delegacji Pracownikom, prowadzenie rejestru.
18. Udział w działaniach związanych z funkcjonowaniem komunikacji wewnętrznej i budową kultury organizacyjnej.
19. Wsparcie Dyrekcji i kadry kierowniczej w prowadzonej polityce kadrowej oraz komunikacji z organizacjami związkowymi.
20. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami Pracowników, w tym opracowanie planu szkoleń, rejestru, ect.
21. Sporządzanie informacji nt. jubileuszy zawodowych Pracowników.
22. Prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o odznaczenia.

Od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia wyższego (kierunkowego lub ukończonych szkoleń z zakresu prawa pracy),
– doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, min. 3 lata (mile widziane w instytucji kultury),
– bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy,
– biegłej obsługi pakietu office (znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych będzie dodatkowym atutem)
– komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
– samodzielności, skrupulatności, terminowości,
– zorientowania na cel oraz skuteczności w działaniu,
– mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

– stabilną pracę w instytucji kultury,
– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– pakiet świadczeń socjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres :
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

lub:
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl

Kontakt telefoniczny:
(+48) 71 316 07 14

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.