Kariera

Teatr Polski we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowiska:

PRACOWNIK OBSŁUGI PŁACOWEJ


WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie licencjat lub wyższe magisterskie.
 2. Chęć do pracy i zaangażowanie.
 3. Znajomość aplikacji MS Office, w szczególności Excel.
 4. Samodzielność i odpowiedzialność.
 5. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość.
 7. Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 8. Istnieje możliwość przyuczenia do zajmowanego stanowiska pod warunkiem zaangażowania i chęci do pracy kandydata.

DODATKOWE ATUTY:

 1. Wiedza merytoryczna i doświadczenie praktyczne z zakresu płac.
 2. Znajomość zagadnień z zakresu naliczania kosztów uzyskania przychodów.
 3. Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Znajomość programu Płatnik.
 5. Praktyczne doświadczenie w zakresie umiejętności naliczania i sporządzania list płac.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Rozliczenie umów zleceń i umów o dzieło, sprawdzanie rachunków pod względem formalno–rachunkowym.
 2. Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego.
 3. Przygotowywanie niezbędnych zaświadczeń dla pracowników.
 4. Sporządzanie deklaracji GUS.
 5. Rozliczanie czasu pracy pracowników i zleceniobiorców.
 6. Sporządzanie list plac do wynagrodzeń osobowych stałych i zmiennych.
 7. Obsługa programu Płatnik.
 8. Sporządzenie deklaracji ZUS.
 9. Współpraca z komornikami, syndykami oraz urzędami.
 10. Wsparcie komórki w codziennych obowiązkach.

OFERUJEMY:

 1. Stabilną pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Przyjazną atmosferę pracy.
 5. Bonusy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl z dopiskiem „Pracownik obsługi płacowej” do dnia 6.07.2020. Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

____________________________________________________

SPECJALISTA DS. REKLAMY I PROMOCJI

 

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Reklama, Dziennikarstwo).
 2. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze reklamy, marketingu online.
 3. Umiejętność sprawnego pisania tekstów, tzw. „lekkie pióro”.
 4. Dobra znajomość kanałów komunikacji social media, w tym: Facebook, Instagram, YouTube.
 5. Znajomość programów graficznych na potrzeby tworzenia grafik (m.in. do mediów społecznościowych).
 6. Znajomość narzędzi analitycznych.
 7. Dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.
 8. Bardzo dobra znajomość MS Office.
 9. Umiejętność pracy pod presją czasu, dynamika i kreatywność.
 10. Zorientowania na cel oraz skuteczności w działaniu.
 11. Komunikatywność, skrupulatność i umiejętność pracy w zespole.
 12. Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Prowadzenie i administrowanie kontami Teatru na portalach społecznościowych (w tym: m.in. moderowanie grup dyskusyjnych i komentarzy, budowanie interakcji z użytkownikami; tworzenie treści postów na potrzeby portali społecznościowych Teatru oraz ich publikowanie, odpowiadanie na pytania / komentarze).
 2. Administrowanie stroną internetową Teatru, jej aktualizowanie, wprowadzenie nowych funkcjonalności.
 3. Przygotowywanie tekstów na potrzeby strony internetowej i materiałów promocyjnych Teatru.
 4. Przygotowywanie w programach graficznych materiałów promocyjnych Teatru (banery, newslettery, oferty, grafiki do mediów społecznościowych i in.), obróbka graficzna zdjęć (kadrowanie, zmniejszanie, itp.).
 5. Udział w opracowywaniu strategii działań kampanii promocyjnych i reklamowych premier, spektakli repertuarowych i innych wydarzeń odbywających się w Teatrze w oparciu o identyfikację grupy docelowej; realizacja przyjętych planów oraz mierzenie ich efektywności, analiza wyników i proponowanie działań optymalizujących oczekiwane efekty.
 6. Planowanie, realizacja/koordynacja działań promocyjnych, reklamowych i wydawniczych, sporządzanie dla nich kosztorysów i harmonogramów oraz nadzór nad ich terminową realizacją, zgodnie z zatwierdzonym planem przez Kierownika Działu.
 7. Współpraca z grafikami (w tym m.in. nadzór nad ich pracą), drukarniami, agencjami reklamowymi i innymi firmami w zakresie realizacji zadań promocyjno-reklamowych i wydawniczych; dostarczanie im niezbędnych materiałów do wykonania danego zlecenia (m.in. treści, zdjęcia, logotypy i in.), nadzór nad ich pracą i terminowym oddaniem dzieła.
 8. Sprzedaż powierzchni/usług reklamowych Teatru (z wyłączeniem scen).
 9. Pozyskiwanie nowych form i miejsc na potrzeby promocji Teatru, współpraca z firmami w zakresie płatnej i barterowej promocji i reklamy Teatru.
 10. Realizacja/koordynacja niestandardowych działań reklamowych i promocyjnych (m.in. ambient marketing).
 11. Produkcja materiałów reklamowych Teatru (roll-upy, gadżety i in.) oraz wybór i realizacja ekspozytorów, prezenterów, stendów i in. na potrzeby afiszy, ulotek i in.
 12. Dbanie o aktualność prezentowanych materiałów reklamowych Teatru (w budynkach Teatru – trzy sceny, jak i poza siedzibą – gabloty, pasaże, słupy reklamowe itp.).
 13. Archiwizacja gotowych projektów graficznych, dokumentacji materiałów reklamowych i zdjęć; przekazywanie wydrukowanych materiałów wraz z ich wykazem do Archiwum Teatru oraz archiwizacja dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, związanych z realizacją zadania.
 14. Pełnienie dyżurów na wybranych spektaklach repertuarowych Teatru w terminach ustalonych z Kierownikiem Działu.

OFERUJEMY:

 1. Stabilną pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Przyjazną atmosferę pracy.
 5. Bonusy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl z dopiskiem „Specjalista ds. Reklamy i Promocji” do dnia 10.07.2020. Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

____________________________________________________

PRACOWNIK DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU


WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie min. średnie.
 2. Biegła obsługa komputera (pakietu office), urządzeń biurowych.
 3. Mile widziana doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość języka angielskiego.
 4. Dobra organizacja pracy.
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 6. Samodzielność, skrupulatność, terminowość, odpowiedzialność.
 7. Zorientowanie na cel oraz skuteczność w działaniu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Koordynacja obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej (przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdzielanie i wysyłanie).
 2. Przygotowywanie i przekazywanie korespondencji do dekretacji Dyrektora.
 3. Redagowanie pism na potrzeby Dyrekcji.
 4. Prowadzenie rejestrów: korespondencji przychodzącej/wychodzącej, delegacji, regulacji wewnętrznych, umów, upoważnień i pełnomocnictw oraz skarg i wniosków wraz ze sprawozdawczością w tym zakresie.
 5. Komunikowanie, przechowywanie i archiwizacja regulacji wewnętrznych obowiązujących w Teatrze.
 6. Wystawianie delegacji krajowych Pracownikom.
 7. Prowadzenie na potrzeby Teatru prenumeraty czasopism i innych wydawnictw (w tym on-line).
 8. Prawidłowe przechowywanie i archiwizacja dokumentów.
 9. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych.
 10. Udzielanie informacji interesantom i gościom, kierowanie ich do właściwych k/o.
 11. Obsługa urządzeń biurowych.
 12. Realizacja innych zadań związanych z obsługą sekretariatu.

OFERUJEMY:

 1. Stabilną pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Przyjazną atmosferę pracy.
 5. Bonusy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Teatr Polski we Wrocławiu – kadry, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław lub drogą mailową:  sekretariat@teatrpolski.wroc.pl z dopiskiem „Pracownik ds. obsługi sekretariatu”. Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz.U. 2019 poz. 1791).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.