Kariera

SPECJALISTA DS. PUBLIC RELATIONS

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Teatru (PR zewnętrzny i wewnętrzny) oraz realizacja długofalowych działań wzmacniających markę Teatru
 • Opracowanie i wdrażanie strategii PR oraz polityki komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla Teatru
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z mediami oraz prowadzenie spraw z zakresu: polityki medialnej i informacyjnej Teatru dotyczącej jego działalności artystycznej oraz kluczowych projektów i inicjatyw Instytucji
 • Organizowanie obsługi prasowej wydarzeń Teatru, prób medialnych i in., w tym prowadzenie konferencji prasowych z udziałem Dyrekcji Teatru i Artystów
 • Reprezentowanie Teatru na zewnątrz i współpraca z mediami (w tym m.in. organizowanie wywiadów, zapowiedzi, pozyskiwanie patronów medialnych)
 • Redagowanie komunikatów prasowych, reportaży promocyjnych dot. premier, spektakli, wydarzeń okołoteatralnych oraz materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących działalności Teatru
 • Planowanie, tworzenie, koordynowanie i optymalizacja strategii content marketingowej Teatru z wykorzystaniem narzędzi digital marketingowych (mierzenie, optymalizacja, badanie efektywności)
 • Tworzenie, publikowanie i promowanie contentu na stronie www i w social media
 • Inicjowanie działań i nowych narzędzi wspierających reklamę, promocję spektakli i sprzedaż biletów
 • Udział w opracowywaniu strategii działań promocyjnych oraz sprzedaży biletów
  i pozyskiwania widza na wydarzenia Teatru
 • Udział w tworzeniu strategii pozyskiwania Sponsorów instytucjonalnych i na wydarzenia Teatru

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe)
 • 5-letnie doświadczenie w obszarze PR, media relations i komunikacji wewnętrznej,
 • doświadczenie w planowaniu, realizacji i ocenie kampanii marketingowych oraz strategii komunikacji, w tym content marketing
 • znajomość trendów, rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w digital marketingu m.in. Google AdWords, Facebook Ads, Google Analytics, kampanii PPC)
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • bardzo dobra umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych,
 • „lekkie pióro”,
 • zdolności organizacyjne,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność ustalania priorytetów zadań,
 • energia i kreatywność,
 • poczucie estetyki


Oferujemy:

– umowę  o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– stabilną pracę w instytucji kultury,
– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
– pakiet świadczeń socjalnych,
– dobrowolne ubezpieczenie grupowe,
– możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:
–  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

 

Na Państwa  aplikacje czekamy do dnia 31 stycznia 2021.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: sebastian.sobecki@teatrpolski.wroc.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.
  Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Okres przechowywania danych
  a)
  w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
  b) w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  c) w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres siedziby Teatru Polskiego we Wrocławiu.