Click to listen highlighted text!

Kariera

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydatki/Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie brała udział w realizacji  zadań z obszaru zamówień publicznych, tj.:

 1. Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia publicznego.
 2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Teatru, wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane z zastosowaniem ustawy PZP oraz regulaminem wewnętrznym, w tym:
  – przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego (SIWZ, ogłoszenia, odpowiedzi na pytania etc.);
  – opracowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego treści projektów umów i projektów aneksów zawieranych z Wykonawcami, w postępowaniach do których przepisy ustawy stosuje się;
  – publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem w BZP;
  – obsługa platformy e-Zamówienia.
 4. Organizowanie pracy komisji przetargowej oraz udział w pracach komisji.
 5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów w sprawach zamówień publicznych.
 6. Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych oraz innych sprawozdań związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi.
 7. Przygotowywanie dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli zewnętrznych.
 8. Przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (w tym korespondencja z Wykonawcami).
 9. Monitorowanie zmian w przepisach w zakresie zamówień publicznych oraz aktualizacji wewnętrznych dokumentów Teatru w tym zakresie tj. regulaminów etc.
 10. Realizacja zamówień spoza ustawy zgodnie z regulaminem wewnętrznym, a w tym:
  – opracowywanie treści projektów umów i projektów aneksów we współpracy z prawnikiem Teatru, w postępowaniach do których przepisów ustawy PZP nie stosuje się.
 11. Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych, a w tym:
  – sporządzanie oraz zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich niezbędnych ogłoszeń oraz informacji o udzielanych zamówieniach.
 12. Udział w opracowywaniu oraz aktualizacji projektów zarządzeń oraz regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych.
 13. Nadzór nad stosowaniem w Teatrze regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych.
 14. Prowadzenie szkoleń i udzielanie informacji Pracownikom Teatru z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (w tym informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach ich dotyczących) oraz wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień.
 15. Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na właściwe wykonywanie zadań i stosowanie obowiązujących procedur udzielania zamówień oraz stosowania przepisów Ustawy w tym zakresie w Teatrze.
 16. Prowadzenie wewnętrznych kontroli wstępnych, bieżących w zakresie udzielanych zamówień
 17. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.
 18. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
 19. Obsługa systemów informatycznych funkcjonujących w Teatrze w wyżej opisanym zakresie.

 

Wymagania

 1. Wykształcenie min. Średnie (mile widziane szkolenia w zakresie zamówień publicznych).
 2. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 4. Bardzo dobra znajomość MS Office.
 5. Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji.
 6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych.
 7. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 8. Komunikatywność, skrupulatność i umiejętność pracy w zespole.
 9. Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Stabilną pracę w instytucji kultury.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 4. Pakiet świadczeń socjalnych.
 5. Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
 6. Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:

–  pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl

– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

 

Na Państwa  aplikacje czekamy do dnia 31 lipca  2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Okres przechowywania danych

W zakresie wskazanym powyżej Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia w każdej chwili.

 

 

 

Click to listen highlighted text!