Click to listen highlighted text!

Kariera

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydata na stanowisko:

Z-ca kierownika pracowni realizacji dźwięku

 Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie realizowała  zadania tj.:

 • Współpraca z kierownikiem pracowni w zakresie bieżącej organizacji pracy.
 • Obsługa prób i przedstawień.
 • Montaż i demontaż sprzętu nagłośnieniowego, ustawianie i programowanie go zgodnie z wymogami danego oraz  w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa.
 • Uzgadnianie z kierownikiem pracowni sposobu wykonania przydzielonych mu zadań.
 • Udział we współpracy z kompozytorem oraz reżyserem w celu przygotowania spektaklu premierowego.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej prowadzonego spektaklu.
 • Udział w pracach wynikających z niniejszego zakresu obowiązków podczas prezentacji spektakli Teatru poza scenami macierzystymi (wyjazdy).
 • Dokonywanie bieżącego przeglądu sprzętu nagłośnieniowego, jego konserwacja oraz proste naprawy, czyszczenie okresowo urządzeń z kurzu i pyłów, uczestniczenie w pracach porządkowych w obrębie pomieszczeń i magazynów sprzętu.
 • Znajomość bieżącego zakresu prowadzonych przez pracownię zadań, a w przypadku nieobecności kierownika działu zastępowanie go w zakresie organizacji pracy własnej i podległych pracowników, podziału pracy i kontroli wykonania.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych ze stanowiskiem pracy i umiejętnościami.

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie
 • Praktyczna wiedza z zakresu elektryki.
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Świadectwo kwalifikacji SEPG1 do 1kV w zakresie eksploatacji (ewentualna gotowość do zdobycia uprawnienia).
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wys. pow. 3m.
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy zmianowej i pracy w weekendy.
 • Sumienność, dokładność, zaangażowanie w pracę.
 • Opanowanie i spostrzegawczość.
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu.
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Stabilną pracę w instytucji kultury.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
 • Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:

–  pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl

– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

Na Państwa  aplikacje czekamy do dnia 19 grudnia 2021r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Okres przechowywania danych

W zakresie wskazanym powyżej Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia w każdej chwili.

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!