Click to listen highlighted text!

Kariera

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydata na stanowisko:

Elektryk – oświetleniowiec

 Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie realizowała  zadania tj.:

 • Udział w tworzeniu i realizacja oświetlenia podczas prób i przedstawień.
 • Montaż/demontaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego i projekcyjnego oraz urządzeń efektowych wraz z ich obsługą podczas prób, przedstawień i innych wydarzeń na scenach Teatru.
 • Współpraca z reżyserem światła/video w trakcie przygotowań do spektaklu premierowego.
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej spektakli.
 • Udział w pracach wynikających z powyższych obowiązków podczas prezentacji spektakli poza scenami Teatru (wyjazdy).
 • Bieżący przegląd i konserwacja sprzętu oświetleniowego.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z zajmowanym  stanowiskiem, w ramach posiadanych kompetencji.

 

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie techniczne (mechanika/elektryka/elektronika lub pokrewne).
 • Praktyczna wiedza z zakresu elektryki.
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Świadectwo kwalifikacji SEPG1 do 1kV w zakresie eksploatacji (ewentualna gotowość do zdobycia uprawnienia).
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wys. pow. 3m.
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy zmianowej i pracy w weekendy.
 • Sumienność, dokładność, zaangażowanie w pracę.
 • Opanowanie i spostrzegawczość.
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu.
 • Wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

 • Znajomość pracy na konsoletach oświetleniowych.
 • Znajomość systemu sterowania DMX.
 • Umiejętność programowania oświetlenia inteligentnego i innych urządzeń scenicznych.
 • Doświadczenie w realizacji oświetlenia, np. spektakli teatralnych, koncertów lub wydarzeń artystycznych.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Stabilną pracę w instytucji kultury.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
 • Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:

–  pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl

– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

Na Państwa  aplikacje czekamy do dnia 31 lipca 2022r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teatru Polskiego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

RODO

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą  przy ul. G. Zapolskiej 3, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail  sekretariat@teatrpolski.wroc.pl .

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wygaśnięcia ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@teatrpolski.wroc.pl.

 ————————————-

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydata na stanowisko:

MONTAŻYSTA DEKORACJI

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie realizowała  zadania, tj.:

 • Obsługa prób i przedstawień.
 • Montaż i demontaż dekoracji oraz innych elementów scenografii (podesty, konstrukcje, widownie itp.).
 • Udział w transporcie dekoracji, mebli i innych materiałów, załadowując i rozładowując użyte środki transportu oraz składając transportowane elementy na scenie, do kieszeni scenicznej lub do magazynów.
 • Właściwe postawienie bądź zawieszenie oraz zamocowanie powierzonych mu elementów, tak z uwagi na wymagania danego spektaklu jak i wymogi bezpieczeństwa.
 • Udział w pracach wynikających z niniejszego zakresu obowiązków podczas prezentacji spektakli Teatru poza scenami macierzystymi (wyjazdy).
 • Uczestniczenie w pracach porządkowych, prowadzonych w obrębie scen, magazynów.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z zajmowanym  stanowiskiem, w ramach posiadanych kompetencji.

 

Wymagania

 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy zmianowej i pracy w weekendy.
 • Opanowanie i spostrzegawczość.
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i punktualność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Stabilną pracę w instytucji kultury.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
 • Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:

–  pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl

– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

 

Na Państwa aplikacje czekamy do dnia 31 lipca 2022r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teatru Polskiego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

RODO

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą  przy ul. G. Zapolskiej 3, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail  sekretariat@teatrpolski.wroc.pl .

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wygaśnięcia ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@teatrpolski.wroc.pl.

 

—————————-

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydatki na stanowisko:

Garderobiana

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie realizowała  zadania, tj.:

 • Obsługa prób i przedstawień.
 • Kompletowanie i przygotowanie kostiumów przez rozpoczęciem próby lub przedstawienia, pomoc aktorom w przebraniu się, zgodnie ze scenariuszem.
 • Sprawdzenie i zabezpieczenie kostiumów po zakończeniu próby lub przedstawienia.
 • Przygotowywanie z odpowiednim wyprzedzeniem kostiumów i obuwia do użycia w kolejnych próbach i przedstawieniach, w tym sprawdzenie stanu czystości i właściwego wyglądu kostiumów.
 • Współpraca z innymi sekcjami oraz pracowniami Teatru w trakcie przygotowania premiery oraz eksploatacji spektakli z bieżącego repertuaru.
 • Opracowywanie spisu kostiumów i obuwia dla każdego ze spektakli.
 • Udział w pracach wynikających z powyższych obowiązków podczas prezentacji spektakli poza scenami Teatru (wyjazdy).
 • Wykonywanie poleceń przełożonego zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i umiejętnościami.

 

Wymagania

 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy zmianowej i pracy w weekendy.
 • Sumienność, dokładność, zaangażowanie w pracę.
 • Opanowanie i spostrzegawczość.
 • Umiejętność pracy w zespole, szybkiego podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Mile widziane doświadczenie w branży odzieżowej.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Stabilną pracę w instytucji kultury.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
 • Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:

–  pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl

– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

Na Państwa  aplikacje czekamy do dnia 31 lipca 2022r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teatru Polskiego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

RODO

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą  przy ul. G. Zapolskiej 3, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail  sekretariat@teatrpolski.wroc.pl .

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wygaśnięcia ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@teatrpolski.wroc.pl.

 

 

 

x

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

Akceptuję i przechodzę dalej

Click to listen highlighted text!