Konferencja prasowa dolnośląskich instytucji kultury

We wtorek 25 listopada 2014 o godzinie 13:00 w foyer Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 odbyła się wspólna konferencja prasowa dolnośląskich instytucji kultury. Konferencja była poświęcona niepokojącym planom budżetowym, przewidującym ograniczenie finansowania dolnośląskich instytucji kultury, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Do dyspozycji dziennikarzy byli dyrektorzy oraz przedstawiciele m.in. Teatru Polskiego we Wrocławiu, Opery Wrocławskiej, Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. H. Tomaszewskiego, Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Muzeum Karkonoskiego i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.

 

Do marszałka został wystosowany list:

 

Wrocław, 25.11.2014 r.

Pan
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec propozycji budżetu na rok 2015 dla podlegających nam instytucji.

Zostaliśmy zaskoczeni informacjami o planowanych cięciach w dotacjach. Działania te uważamy za szkodliwe dla Dolnego Śląska i jego mieszkańców, są one ewidentnym złamaniem warunków podpisanych umów.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że tak drastyczne obniżenie budżetów i tak skrajnie niedofinansowanych placówek to skazanie ich na wegetację, wstrzymanie wykonywanych zadań, odwołanie zaplanowanych na kolejne lata działań, czyli rezygnacja z działalności, do których instytucje zostały powołane. Władze Dolnego Śląska niszczą swoje instytucje kultury, skazując je na śmierć.

Przypominamy, że takie działania to pogwałcenie Art. 73. Konstytucji RP, w którym „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury” oraz Art. 12. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, według którego: „Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona”.

Odpowiedzialność za zagrożenie bytu teatrów, filharmonii, muzeów, bibliotek na Dolnym Śląsku ponoszą władze zarządzające budżetem na rok 2015, a konsekwencje zarządzania finansami dotkną nas wszystkich. Jest to krok nie tylko godzący w ideę demokracji, ale przede wszystkim niespotykany w innych województwach plan zasługujący na zdecydowane społeczne oburzenie.

W związku z powyższym przedstawiciele instytucji kultury zebrani na spotkaniu w dniu 25 listopada 2014 roku w Operze Wrocławskiej, postanawiają: odrzucić propozycje budżetu na rok 2015. Żądamy przedstawienia propozycji umożliwiających pokrycie kosztów stałych. Oczekujemy konstruktywnego spotkania z Panem Marszałkiem w ustalonym przez Pana Marszałka jak najszybszym terminie.

Krzysztof Mieszkowski – Teatr Polski we Wrocławiu
Ewa Michnik – Opera Wrocławska
Jacek Głomb – Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Katarzyna Bischof-Rosiak – zastępca dyrektora Muzeum Poczty i Komunikacji we Wrocławiu
Jadwiga Bartków-Domagała – dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Artur Goliński – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Andrzej Szymczyk – dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Marek Norek – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Wojciech Hryniewicz – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Ewa Musiał – główna księgowa Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Magdalena Drzewiecka – zastępca dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Elżbieta Łaganowska – dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Andrzej Bednarczyk – NSZZ „Solidarność” Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Ilona Długołęcka – Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
Piotr Borkowski – OKiS Wrocław
Maciej Wieres – dyrektor artystyczny Festiwalu Maj z Muzyką Dawną
Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Gabriela Zawiła – dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Andrzej Kosendiak – dyrektor Narodowego Forum Muzyki, przewodniczący Zrzeszenia Filharmonii Polskich
Benjamin Schwartz – dyrektor artystyczny Orkiestry Filharmonii, Narodowe Forum Muzyki
Dagmara Cywka – główna księgowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Katarzyna Szafrańska – przewodnicząca NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze
Jolanta Ubowska – zastępca dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej
Andrzej Tyws – dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej
Danuta Marosz – dyrektor Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Piotr Ratajczak – dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Roman Biernat – kierownik zespołu technicznego Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Filip Perkowski – aktor, przedstawiciel związków zawodowych Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Irena Sierakowska – aktorka Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Karolina Krawiec – aktorka Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Dorota Kowalkowska – kierowniczka literacka Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Sara Celler-Jezierska – aktorka Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Kazimierz Janusz Doniec – dyrektor administracyjno-techniczny Wrocławskiego Teatru Pantomimy
Ewa Dąbrowska – główny księgowy Wrocławskiego Teatru Pantomimy
Marzena Sadocha – dramaturżka Teatru Polskiego we Wrocławiu
Wanda Ziembicka-Has – zarząd ZASP Wrocław-Dolny Śląsk
Kazimierz Bednarski – Opera Wrocławska

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa