Odmowa przyjęcia Brązowych Krzyży Zasługi przez Katarzynę Majewską i Wiesława Cichego

Wrocław, 31 maja 2016 r.

 

Pan
Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski

 

Szanowny Panie Wojewodo,

dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za przyznanie nam Brązowych Krzyży Zasługi. Niestety, nie możemy ich przyjąć.

Naszą decyzję prosimy potraktować jako wyraz sprzeciwu wobec ideologizacji i instrumentalizacji kultury w Polsce. Nasz sprzeciw budzi też stosunek Pana Prezydenta i jego formacji politycznej do Konstytucji RP oraz do ludzi myślących inaczej.

Przyznanie nam odznaczeń między innymi za wieloletnią pracę w Teatrze Polskim we Wrocławiu w chwili, kiedy egzystencja tej jednej z najważniejszych europejskich scen jest zagrożona, wydaje się schizofreniczna. Zaledwie kilka tygodni temu wybitnie zasłużonym dla polskiej kultury Aktorkom i Aktorom naszego teatru odmówiono odznaczeń, o które z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia istnienia wnioskowała dyrekcja. Władze państwowe i ich reprezentacja wojewódzka wspomniany jubileusz całkowicie zignorowały, a dwa miesiące wcześniej minister kultury próbował po raz pierwszy od 1989 roku zastosować cenzurę prewencyjną wobec spektaklu naszego teatru. Ponadto Pan Prezydent wycofał honorowy patronat nad pierwszą w historii pełną realizacją Dziadów Adama Mickiewicza, który nadał naszemu spektaklowi Jego poprzednik.

Decyzję Pana Prezydenta o przyznaniu nam odznaczeń interpretujemy jako próbę stworzenia pozoru zainteresowania naszą pracą oraz podziału w naszym Zespole.

Łączymy wyrazy szacunku,

Katarzyna Majewska
Wiesław Cichy

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa