Click to listen highlighted text!

Organizacja spektakli w Teatrze Polskim w warunkach obowiązujących obostrzeń

Drodzy Widzowie!

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, uprzejmie informujemy, że udostępniamy co drugie miejsce na widowni naprzemiennie, z zachowaniem do 50% liczby miejsc.

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca nie dotyczy:

 1. Widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2.  Widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. Osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

W związku z powyższym, będziemy przydzielać Państwu na bieżąco nowe miejsca na naszych spektaklach. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość. Państwa zdrowie i Pracowników Teatru jest dla nas najważniejsze.

Mamy nadzieję, że spotkanie w naszym Teatrze dostarczy Państwu niezapomnianych przeżyć artystycznych i pozwoli Państwu miło spędzić czas.

Informujemy także, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz Pracowników Teatru, jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, oraz stosujemy się do wszelkich wskazań i zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Obsługa Widza pracuje w maseczkach i rękawiczkach;
 • Kontrola biletów odbywa się bezdotykowo;
 • Obiekt jest wietrzony i dezynfekowany (widownia, toalety, winda, klamki, poręcze i in.);
 • Liczba osób przebywających w Teatrze jest ograniczona, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Zachowujemy bezpieczne odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa;
 • Spektakle odbywają się bez przerw;
 • Sprzedaż biletów prowadzona jest także online;
 • Na terenie Teatru dostępne są instrukcje sanitarne dotyczące mycia rąk.

Zasady bezpiecznego uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu:

 • Drzwi Teatru (Duża Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, Scena Kameralna i Scena na Świebodzkim) są otwarte dla Widzów 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Widzowie proszeni są o przybycie do Teatru najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem;
 • Przed wejściem do Teatru należy zdezynfekować ręce, korzystając z udostępnionych przez Teatr bezdotykowych dozowników;
 • Wejścia i wyjścia odbywają się rotacyjnie i wyznaczonymi trasami. Ruchem kierują pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do ich zaleceń/wskazówek;
 • Przez cały czas przebywania na terenie Teatru należy mieć zasłonięte usta i nos maseczką (zapewnioną we własnym zakresie);
 • Należy zachowywać rekomendowany dystans społeczny, tj. co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób;
 • Z windy mogą korzystać wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi. W windzie przebywać może jedna osoba (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami);
 • Informacja o ilości osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach toalet, jest podana na drzwiach każdej z nich. W przypadku kolejki do toalet należy zachować co najmniej 1,5 m dystansu od innych osób. Zaleca się mycie i dezynfekowanie rąk, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w toaletach;
 • Szatnia jest nieczynna, wierzchnie okrycie należy zabrać ze sobą na widownię;
 • Bufety teatralne pozostają zamknięte;
 • Po zakończeniu przedstawienia Widzowie są proszeni o pozostanie na swoich miejscach. Obsługa Widza wskaże Widzom drogę do odpowiednich wyjść, które odbywać się będą rotacyjnie i wyznaczonymi trasami. Ruchem będą kierować pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do ich zaleceń.

Regulamin sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS–CoV–2 (COVID-19) w Polsce (zobacz).

Repertuar – zobacz

Do zobaczenia w Teatrze!

Powrót

Najnowsze Wideo

Ostatnie wpisy

Tagi

Archiwa

Click to listen highlighted text!