Click to listen highlighted text!

Oświadczenie p.o. Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

W odniesieniu do wypowiedzi Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego, zawartego w treści artykułu Nieprawidłowości finansowe w Teatrze Polskim we Wrocławiu? Będzie kontrola po donosie radnej PiS, Magdaleny Kozioł, który ukazał się na portalu GW 9 września 2019 | 06:46

Cyt: „Byli na próbach”. W odpowiedzi marszałek Cezary Przybylski podał, że łącznie otrzymali ponad 416 tys. zł. Zaznaczył jednak, że pełniący obowiązki dyrektora Teatru Polskiego wyjaśnił, iż wszystko było zgodnie z przepisami, a obecność aktorów potwierdzono m.in. w raportach z prób spektakli.”

informuję, iż nieprawdą jest jakobym przekazywał kiedykolwiek informację, iż obecność aktorów – o których mowa – potwierdzona była w raportach z prób do spektakli. Na zadane przez Urząd Marszałkowski pytania, zawarte w interpelacji P.Radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzaty Calińskiej-Mayer (cyt:):

Głośną sprawą jest płacenie wynagrodzenia pewnej grupie aktorów bez świadczenia pracy a nawet odmowy jej wykonywania. Ile w roku 2017, 2018, 2019 kosztowało Teatr Polski we Wrocławiu wypłata tegoż wynagrodzenia i ilu pracowników to dotyczy? Jak rozliczany jest czas pracy w Teatrze polskim i jak potwierdzana obecność w pracy?”

udzieliłem następującej odpowiedzi (zarówno Urzędowi Marszałkowskiemu jak i P. Radnej) Odpowiedź (cyt.:):

– zidentyfikowana grupa Aktorów, w zakresie przedmiotu pytania, to 6 Pracowników TP, wykaz ich zaangażowania w działalność artystyczną TP stanowi załącznik do niniejszego pisma.

– w zakresie kosztów wynagrodzenia w/w Pracowników w latach 2017-2019, jak i rocznego kosztu utrzymania danego stanowiska, wynikającego z umowy o pracę – dane zawarte są w załączniku do pisma

– rozliczenie czasu pracy Aktorów następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie (zgodnie z regulaminem pracy dla Pracowników Artystycznych jest to podstawowy czas pracy z możliwością zastosowania przerywanego czasu pracy).

Obecność w pracy, jak chodzi o Aktorów potwierdzana jest w metrykach/raportach z prób i spektakli sporządzanych przez Inspicjentów, stanowiących podstawę do rozliczenia czasu pracy i naliczenia wynagrodzenia. Dodatkowo pracownicy TP mają obowiązek wpisywania się w książkę przyjść/wyjść na portierni Teatru.”

Z przekazanego przeze mnie załącznika, wskazanego w odpowiedzi na pytanie, wynika co następuje:

– jeden aktor w okresie od stycznia 2017 do czerwca 2019 był obecny kilkukrotnie na zajęciach w Teatrze (próby lub spektakle ),

– trójka aktorów nie świadczyła pracy w tym okresie (styczeń 2017-czerwiec 2019)

– jeden aktor w okresie od stycznia 2017 do lutego 2019 r. był obecny na zajęciach w Teatrze (próby lub spektakle ) zaledwie kilkukrotnie (wyłącznie w sierpniu 2017 r.), a dopiero od marca 2019 r. został zaangażowany do prób przy nowej produkcji.

– jeden aktor w okresie od stycznia 2017 do lutego 2019 r. był obecny na zajęciach w Teatrze (próby lub spektakle ) zaledwie kilkukrotnie (wyłącznie maj-czerwiec 2017 r.), a dopiero od marca 2019 r. został zaangażowany do prób przy nowej produkcji.

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi na ostatnie pytanie – dotyczące sposobu rozliczania czasu pracy w Teatrze – zgodnie z zadanym pytaniem odpowiedź dotyczy zasad panujących w Teatrze i nie mówi o potwierdzeniu obecności w pracy tych, konkretnych 6 pracowników, w okresie styczeń 2017 – czerwiec 2019 .

Niestety wypowiedź Pana Marszałka oceniam jako kolejną próbę manipulowania faktami, dobrze Panu Marszałkowi znanymi.

Wrocław, 10.09.2019

Powrót

Najnowsze Wideo

Ostatnie wpisy

Tagi

Archiwa

Click to listen highlighted text!