Wrocławski Teatr Formy

reżyseria JÓZEF MARKOCKI
autor muzyki ZYGMUNT KONIECZNY

Mimodram

Kanwą dla scenariusza stało się życie i twórczość Witolda Gombrowicza, jednego z największych polskich dramatopisarzy. Walka ze stereotypami, sztampą, rutyną w złym tego słowa znaczeniu, szufladkowaniem jednostki przez społeczeństwo jest nicią przewodnią spektaklu. Poszukiwanie prawdziwego ja, swoich głęboko ukrytych talentów i darów, które posiada każdy człowiek i którymi ma za zadanie dzielić się ze światem. Poszukiwanie swoich prawdziwych pragnień i pasji. Postać Witolda Gombrowicza, który wiele lat swojego twórczego życia spędził w Buenos Aires (1939–1963), potem ostatnie lata we Francji (1964–1969), zostaje tu poddana swoistej wiwisekcji swojej kilkutorowej osobowości.

Ukazujemy więc autora czołowych polskich dramatów jako człowieka znanego i nieznanego, tkając naszą autorską wizję jego postaci, będącą jednocześnie próbą polemiki z nim samym.

Wraz ze zmianami, które niesie z sobą gospodarka wolnorynkowa, coraz bardziej odbieramy rzeczywistość, w tym kulturę, dzieła sztuki, teatr, poprzez obraz i przekaz wizyjny. Dodatkowo problematyka, jakiej dotyka spektakl, jest bardzo żywa i aktualna z perspektywy dzisiejszego człowieka, zwłaszcza ludzi młodych, u których kształtuje się percepcja i odbiór świata, uczenie się nowych dróg w zakresie komunikowania się ze sobą samym i tym, co nas otacza – porusza.

Spektakl bez użycia słowa, a ukazane w nim różne aspekty teatru ruchu, tańca, pantomimy i teatru fizykalnego znajdują swoją formę na pograniczu… jawy i sennego wyobrażenia.

Józef Markocki

Wrocławski Teatr Formy istnieje od 1996 roku i skupia wokół idei teatru młodych twórców i artystów. Członkowie Stowarzyszenia Teatr Formy aktywnie włączają się w działania związane z edukacją teatralną oraz artystyczną, przyczyniając się do kształtowania świadomości teatralnej i kulturalnej młodzieży z regionu Dolnego Śląska. W swoich działaniach Stowarzyszenie szczególny nacisk kładzie na problematykę równości, praw człowieka, tolerancji, ksenofobii i antysemityzmu oraz roli postaw obywatelskich w ramach społeczeństwa europejskiego. Stowarzyszenie Teatr Formy zostało powołane m.in. przez Józefa Markockiego, który jako zawodowy aktor i reżyser wyrósł w tradycji Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. W roku 1993 ukończył Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu, a w 1994 roku otrzymał Złotą Iglicę dla najlepszych absolwentów szkół artystycznych we Wrocławiu. W roku 1996 założył unikatowy teatr, który początkowo nosił nazwę Teatr Studio Mimu, później Stowarzyszenie Współczesny Teatr Pantomimy i w końcu Stowarzyszenie Teatr Formy. Teatr prezentował się w ponad 45 krajach świata (m.in. Iran, Japonia, Peru, Puerto Rico, Rosja, Gruzja, Armenia, Grecja, Francja, Niemcy, Austria, Szwecja, Holandia, Belgia, Białoruś, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Włochy, Ukraina), szereg razy reprezentując Polskę i Dolny Śląsk w ramach wszelkich wymian kulturalnych. W 2013 roku teatr zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Alternatywnych Klamra w Toruniu, a w 2009 – I nagrodę na Festiwalu Kragujevac Serbia za spektakl Głód. W latach 2003 i 2014 prezentował się z powodzeniem na festiwalu Public Off w Awinionie. Stowarzyszenie Teatr Formy, oprócz festiwalu STREAM Międzynarodowy Festiwal Pantomimy i Tańca (ostatnia edycja odbyła się w 2014 roku), jest organizatorem festiwalu sztuki ulicznej Karawana Teatrów Ulicznych 2010, 2011 i 2012, organizatorem Europejskiej Akademii Pantomimy przy współfinansowaniu ze środków gminy Oława, wreszcie beneficjentem środków unijnych w celu realizacji projektów artystycznych w ramach programu Europe for Citizens, European Active Remembrance i Erasmus+.

 

Premiera spektaklu jest współfinansowana ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl

Premiera: 4 grudnia 2020, Scena na Świebodzkim, Wrocław

Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)

Ceny biletów:

25 zł (norm.), 20 zł (ulg.)

Obsada

BARBARA GADOMSKA
JÓZEF MARKOCKI

zdjęcia