Termopile polskie nagrodzone w Konkursie projektów Klasyki Żywej

W czwartek 27 marca 2014 o godzinie 12:00 w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, podczas którego ogłoszono wyniki Konkursu projektów – pierwszej części Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Komisja Artystyczna Konkursu zarekomendowała do realizacji i zdecydowała o przyznaniu wsparcia finansowego 24 projektom (spośród 91 zgłoszonych), w tym przygotowywanym w Teatrze Polskim we Wrocławiu Termopilom polskim Tadeusza Micińskiego w reżyserii Jana Klaty. Premierę przedstawienia zaplanowano w sobotę 3 maja 2014 na Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego.

Komisja Artystyczna Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” pracowała w składzie: Dariusz Kosiński (przewodniczący), Zenon Butkiewicz, Ewa Guderian-Czaplińska, Jacek Kopciński, Zbigniew Majchrowski, Maciej Nowak, Piotr Olkusz, Maria Prussak i Halina Waszkiel. Listę wszystkich nagrodzonych projektów można znaleźć TUTAJ.

W uroczystości wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, członkowie Komisji Artystycznej i Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, dyrektorzy teatrów, przedstawiciele środowiska teatralnego oraz dziennikarze. Spotkanie poprowadzili Dorota Buchwald, dyrektorka Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, wraz z Dariuszem Kosińskim.

Konkurs inscenizacji – druga część Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” – to konkurs zrealizowanych inscenizacji dawnych dzieł literatury polskiej, zakończony przyznaniem nagród, obejmujący zarówno spektakle rekomendowane w I części Konkursu, jak i inne realizacje spełniające kryteria formalne określone w regulaminie. W Konkursie mogą brać udział realizacje sceniczne polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem śmierci Witolda Gombrowicza, których premiera odbyła się w okresie pomiędzy 26 września 2013 a 31 sierpnia 2015. 28 listopada 2015 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu transmitowane do wszystkich teatrów biorących udział w Konkursie. Tego dnia zostaną także zagrane wszystkie spektakle konkursowe. Jury przyzna zespołowe nagrody pieniężne, w tym Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego, z przeznaczeniem na realizację wybranej przez nagrodzonego pozycji repertuarowej do końca sezonu 2016/2017. Jury przyzna także nagrody indywidualne i wyróżnienia w wybranych kategoriach sztuki teatru (np. reżyseria, aktorstwo, scenografia, muzyka i inne) oraz nagrodę specjalną im. Stanisława Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe. Jury będzie też rekomendować wybrane spektakle do prezentacji w ramach wybranego festiwalu teatralnego w roku 2016. W jury Konkursu inscenizacji zasiądą: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Beata Guczalska, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Wanda Świątkowska, Tomasz Kubikowski i Artur Daniel Liskowacki.

***

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

Nazwa „Klasyka Żywa” wskazuje na intencje organizatorów, którzy mają nadzieję, że uda się zachęcić twórców do zmierzenia się z dramatami dawnymi, powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym przynoszącymi odmienną od naszej, często bardzo zaskakującą, wiedzę o człowieku. Organizując Konkurs nie chcemy odtwarzać istniejącego kanonu, nie szukamy muzealnych rekonstrukcji i lekturowych ilustracji. Liczymy na sprowokowanie twórczych spotkań z wymagającymi przeciwnikami, jakimi są zarówno znani i cenieni autorzy, jak i dramatopisarze niesłusznie zapomniani, albo nigdy głęboko nieodczytani. Z jednej strony marzymy o przedstawieniach, które nawiążą do znakomitych tradycji scenicznych Słowackiego, Fredry, Wyspiańskiego czy Witkiewicza oraz innych twórców należących do klasyki polskiego dramatu, z drugiej – o nowatorskich i pionierskich inscenizacjach tekstów znanych jedynie grupce specjalistów. Organizujemy Konkurs, bo jesteśmy przekonani, że dramat dawny może przynieść liczne inspiracje i wciąż jest w nim do odkrycia wiele możliwości.

Dorobek minionych stuleci stanowi zarazem zobowiązanie i wyzwanie. Mierzenie się z tym rozległym i odmiennym światem w przeszłości wielokrotnie prowadziło do powstania oryginalnych, nowatorskich przedstawień o wysokiej jakości artystycznej i silnym rezonansie społecznym, by przypomnieć tylko inscenizacje Leona Schillera, Kazimierza Dejmka, Konrada Swinarskiego czy Jerzego Grzegorzewskiego. W takim twórczym dialogu kształtowały się niepowtarzalne i zyskujące rezonans światowy teatry Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora. Konkurs zrodził się z nadziei nawiązania do tych świetnych tradycji i wzmocnienia teatralnego dialogu z przeszłością.

W Konkursie nagrodzone zostają zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe inscenizacje. Najciekawsze projekty wybrane w pierwszym etapie Konkursu otrzymują dofinansowanie na realizację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonuje Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W etapie drugim Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną, jak i inne, mające premierę między 26 września 2013 a 31 sierpnia 2015.

O sukcesie Konkursu zadecydują ostatecznie przedstawienia oraz przychodzący na nie widzowie. Tylko wtedy, gdy uda się sprawić, że obejrzenie inscenizacji dawnego tekstu nie będzie jedynie kulturalnym obowiązkiem, lecz stanie się przygodą intelektualną i autentycznym przeżyciem artystycznym, powiedzieć będziemy mogli, że klasyka jest nadal żywa.

 

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa"

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa