Wszechnica Teatralna 17-01-2009

godz. 12.00

Wykład Anny Wojciechowskiej o Witoldzie Gombrowiczu

Anna Wojciechowska – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, schulzolożka, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych publikacji.


godz. 13.00

Wykład Ireneusza Guszpita o Gardzienicach

Ireneusz Guszpit – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu. Autor książek Przez teatr, poza teatr. Szkice o Juliuszu Osterwie i Sceny z mojego teatru, a także wstępu, opracowania i komentarzy do wybranych przez siebie tekstów Osterwy zgromadzonych w tomie pt. Z zapisków.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – jedna z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na świecie. Byli pionierami nowego trendu w teatrze światowym. Dorobek Gardzienic wywarł wielki wpływ na wielu praktyków teatru na całym świecie i był szeroko opisywany w wielu publikacjach. („Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego”, Zbigniew Taranienko, Wydawnictwo Test, Lublin 1997, „Twentieth Century Actors Training”, Alison Hodge, Routledge, Londyn 2000). Zespół stał się dobrze rozpoznawalny dzięki swym rygorystycznym badaniom w zakresie rdzennych i antycznych tradycji muzycznych, swym potężnym cielesnym i głosowym technikom w pracy aktorskiej, swemu zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym środowisku i naciskowi kładzionemu na zasady wzajemności i muzyczności. W ostatnich latach teatr skupia uwagę na starożytnej Grecji jako źródle europejskiej kultury. Eksploruje się tu zapomniane techniki aktorskie teatru antycznej Grecji, odnosząc się do istniejących ikonograficznych i literackich źródeł, jak też do zabytków muzyki antycznej Grecji oraz do technik cielesnych. Wiedzie to w swym założeniu do wskrzeszenia tragedii z ducha muzyki.

Gardzienice występowały na całym świecie, na najbardziej prestiżowych festiwalach jak też podczas tournee na najznamienitszych scenach, np. w Wielkiej Brytanii (Stratford’s Royal Shakespeare Company i London Barbican Centre), w USA (Theatre of Nations Festival w Baltimore, The First New York International Festival of The Arts, Getty Centre w Los Angeles), Rosji (Centrum Meyerholda w Moskwie), Niemczech (Theater der Welt Festival), Korei (The Seoul Olympic Arts Festival), Japonii (Suzuki’s Toga Festival), Egipcie (Cairo International Festival of Experimental Theatres) czy Brazylii (Sao Paulo International Theatre Festival).

źródło: www.gardzienice.art.pl


godz. 14.00

Projekcja Metamorfoz Gardzienic

 

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa