Wszechnica Teatralna 18-05-2016 – „Pomyśl! – niezwykłość naszego życia” – rowery, rymy i przetrwanie

W środę 18 maja 2016 odbyła się Wszechnica Teatralna pt. „Pomyśl! – niezwykłość naszego życia” – rowery, rymy i przetrwanie. Spotkanie poprowadził prof. Scott Slovic z University of Idaho. Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaprosiliśmy na Scenę Kameralną o godzinie 11:00.

Tego samego dnia zaprosiliśmy również jedną klasę – słuchaczy Wszechnicy – do wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach pt. Ekologia, humanistyka i literatura, które poprowadził prof. Slovic. Zajęcia odbyły się w godzinach 9:00–10:30 na Scenie Kameralnej, a po nich nastąpiła 30-minutowa przerwa, po której rozpoczął się wykład dla wszystkich zainteresowanych.

<!–

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacje: nina.karniej@teatrpolski.wroc.pl

–>

 

Jeden z najważniejszych amerykańskich poetów, dwukrotny laureat nagrody Pulitzera, W.S. Merwin zauważył w wywiadzie z 1988 roku, że „poczucie zachwytu – które wydajemy się dzisiaj tracić – jest kluczowe dla przetrwania”. Myśl ta została podchwycona przez badaczy literatury, którzy argumentują, że to właśnie przywracając nam zdolność do zachwytu, poezja może zachęcić czytelników i słuchaczy do tego, żeby zyskali większą świadomość ekologiczną – świadomość zagrożeń dla przetrwania naszego i innych gatunków. W tym wykładzie skupię się na krótkim wierszu cenionego amerykańskiego poety Williama Stafforda (1914–1993) zatytułowanym Maybe Alone on My Bike (Może sam na rowerze), który pokazuje, jak zwykłe z pozoru doświadczenie jazdy na rowerze może nam pomóc wydobyć niezwykłość z tego, co nas otacza i z nas samych. Ten czternastowersowy utwór, napisany w bardzo przystępnym i przyziemnym stylu, proponuje również pewne zaskakujące idee dotyczące roli technologii w naszym kontakcie ze światem naturalnym oraz sugeruje, jak sprawić, by ślad ekologiczny, który codziennie odciskamy na biosferze, był mniej szkodliwy.

Profesor Scott Slovic (University of Idaho) jest czołowym, cieszącym się międzynarodową renomą badaczem w dziedzinie tzw. ekokrytyki, czyli interdyscyplinarnych studiów nad relacjami pomiędzy środowiskiem naturalnym a literaturą oraz innymi tekstami kultury. Zajmuje się również – przy współpracy z przedstawicielami nauk społecznych i nauk o życiu – zagadnieniem efektywnego komunikowania informacji naukowych, zwłaszcza istotnych społecznie danych ilościowych (np. dotyczących zmian klimatycznych).
W latach 1992–1995 był prezesem najważniejszej międzynarodowej organizacji naukowej reprezentującej ekokrytykę – Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), a od 1995 roku jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Oxford University Press, kluczowego dla tego pola badawczego czasopisma „ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment”.
Urodzony w 1960 roku w Chicago Scott Slovic jest absolwentem Stanford University (B.A. z anglistyki, 1983) oraz Brown University (magisterium i doktorat z anglistyki, odpowiednio w 1986 i 1990 roku). Wykładał przez siedemnaście lat na University of Nevada, Reno, by w roku 2012 przenieść się na University of Idaho, gdzie jest obecnie profesorem (Professor of Literature and Environment) oraz dyrektorem Instytutu Anglistyki (Chair of English Department). Scott Slovic był trzykrotnie laureatem stypendium Fulbrighta (Niemcy – 1986–1987, Japonia – 1993–1994, Chiny – 2006) oraz wizytującym profesorem na wielu uczelniach na całym świecie, w tym Rice University (2001), the University of Queensland (Australia, 2002), National Taiwan Normal University (2004), Tsinghua University (Chiny, 2009 i 2014), Sungkyunkwan University (Korea Płd., 2009), Rikkyo University (Japonia, 2009), the École Normale Supérieure-Lyon (Francja, 2010), the Indian Institute of Technology Madras (2012), Ege University (Turcja, 2013) czy the Universiti Putra Malaysia (2015).
Prof. Slovic jest autorem, redaktorem lub współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym 22 ksiażek, np. Going Away to Think: Engagement, Retreat, and Ecocritical Responsibility (2008), Literature and the Environment (2013) czy Numbers and Nerves: Information, Emotion, and Meaning in a World of Data (2015). Zasiada w radach redakcyjnych dwunastu czasopism naukowych i dwóch serii wydawniczych. Był panelistą the National Endowment for the Humanities (American Studies), the Institute of International Education (Fulbright/National Screening Committee for Australia) oraz the American Council of Learned Societies. Jest również aktywnym popularyzatorem nauki zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w perspektywie globalnej.
Profesor Slovic ma na koncie także sukcesy na polu edukacji; jest m.in. uczestnikiem realizowanego obecnie na University of Idaho interdyscyplinarnego programu uniwersyteckiego Semester in the Wild, w ramach którego studenci wraz z profesorami nauk humanistycznych i przyrodniczych spędzają semestr w Parku Franka Churcha – największym po Alasce dzikim obszarze w USA – poznając ekologię rzek, ćwicząc się w pisaniu o zagadnieniach środowiska etc. Za swoją rolę w tym programie otrzymał w 2014 roku the Award for Excellence in Interdisciplinary Efforts, University of Idaho.

 

projekt współfinansowany ze środków miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses

Wrocław

 

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa