Wszechnica Teatralna 28-05-2013 – Powstanie Teatru Narodowego

Wykład pt. Powstanie Teatru Narodowego poprowadził dr Milan Lesiak.

Czas trwania: 60 minut.

Wykład skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Epoka Oświecenia, której idee przyjęły się w Polsce później niż w krajach Europy Zachodniej, bo dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, była w naszym kraju okresem wzmożonego rozwoju kultury i sztuki. Przysłużył się temu najwybitniejszy mecenas sztuki wśród polskich władców – Stanisław August Poniatowski. Z inicjatywy króla w 1765 roku został powołany do życia Teatr Narodowy w Warszawie. Premierą inaugurującą jego działalność 19 listopada 1765 roku była komedia Józefa Bielawskiego Natręci.

Najwybitniejszym dyrektorem Teatru Narodowego, zwanym ojcem teatru polskiego, był Wojciech Bogusławski. Reformatorskie zamysły króla splotły się oddziaływaniem ideologii Oświecenia, co dało teatrowi impuls niezwykłej siły. W tym czasie powstało pojęcie sezonu teatralnego trwającego cały rok, od Wielkanocy do Wielkanocy. Scena narodowa była uważana za jedną z najpotrzebniejszych instytucji w Rzeczypospolitej. W repertuarze znalazły się przerobione i przełożone sztuki francuskie, włoskie oraz napisane przez naszych dramatopisarzy, a widocznym rysem programowym stała się polemika z kulturą sarmacką. Polska w tym czasie nie była krajem jednolitym kulturowo, religijnie i językowo. Na scenie Teatru Narodowego występowały zespoły polskie i cudzoziemskie.

Teatr Narodowy miał za zadanie tworzenie i podtrzymywanie wspólnej tożsamości. W czasach Oświecenia kontusz i frak były symbolami wyrażającymi w teatrze konflikt między podziwem dla cywilizacji zachodniej a przywiązaniem do własnej odrębności.

Czy teatr narodowy oznacza tylko tyle, że gra się w języku własnego kraju? Jakie znaczenie ma teatr narodowy w czasach globalizacji i unifikacji kultury światowej? Czy powinien być uważany za świątynię tradycji, literatury i języka? Czy może powinien zostać podporządkowany innej idei? Jakie znaczenie dla mniejszości narodowych ma istnienie ich teatrów narodowych?

Spróbujmy porozmawiać na ten temat i znaleźć drogę, aby przybliżyć się do odpowiedzi.

Powrót

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa