Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników Teatru, jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, oraz stosujemy się do wszelkich wskazań i zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Obsługa Widza pracuje w maseczkach/przyłbicach, rękawiczkach;
 • Kontrola biletów odbywa się bezdotykowo;
 • Obiekt jest wietrzony i dezynfekowany (widownia, toalety, winda, klamki, poręcze i in.);
 • Liczba osób przebywających w Teatrze jest ograniczona, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Zachowujemy bezpieczne odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa;
 • Spektakle odbywają się bez przerw;
 • Na widowni Teatru jest wykorzystanych nie więcej niż 50% dostępnej ilości miejsc,
  a sprzedawane miejsca są przydzielane w rzędach naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego fotela między Widzami;
 • Sprzedaż biletów odbywa się online. Kasy Teatru pozostają zamknięte do odwołania;
 • Na terenie Teatru dostępne są instrukcje sanitarne dotyczące m.in. mycia rąk, noszenia maseczki i zachowywania bezpiecznego dystansu społecznego.

Zasady bezpiecznego uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu

 1. Widzowie udający się na spektakl, wchodzą do Teatru głównym wejściem (ul. G. Zapolskiej 3). Drzwi zostaną otwarte dla Widzów 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Widzowie proszeni są o przybycie do Teatru najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. 
 2. Przed wejściem do Teatru należy zdezynfekować ręce, korzystając z udostępnionych przez Teatr bezdotykowych dozowników.
 3. Wejścia i wyjścia odbywają się rotacyjnie i wyznaczonymi trasami. Ruchem kierują pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do ich zaleceń/wskazówek.
 4. Przez cały czas przebywania na terenie Teatru należy mieć zasłonięte usta i nos środkami ochrony osobistej (maseczka/przyłbica/chusta), zapewnionymi we własnym zakresie.
 5. Należy zachowywać rekomendowany dystans społeczny, tj. co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób.
 6. Z windy mogą korzystać wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety
  w ciąży i rodzice z dziećmi. W windzie przebywać może jedna osoba (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami).
 7. Informacja o ilości osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach toalet, jest podana na drzwiach każdej z nich. W przypadku kolejki do toalet należy zachować co najmniej 1,5 m dystansu od innych osób. Zaleca się mycie i dezynfekowanie rąk, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w toaletach.
 8. Szatnia jest nieczynna, wierzchnie okrycie należy zabrać ze sobą na widownię.
 9. Bufety teatralne (foyer i I piętro) pozostają zamknięte.
 10. Po zakończeniu przedstawienia prosimy pozostać na swoich miejscach. Obsługa Widza wskaże Państwu drogę do odpowiednich wyjść (1 wyjście od strony ul. G. Zapolskiej, 3 wyjścia od ul. Bogusławskiego). Wyjście Widzów z Teatru odbędzie się rotacyjnie i wyznaczonymi trasami. Ruchem będą kierować pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do ich zaleceń.

Regulamin sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS–CoV–2 (COVID-19) w Polsce (zobacz)

Repertuar – zobacz

Do zobaczenia w Teatrze!

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa